• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • چهارشنبه 1386/05/31
 • تاريخ :

حضور رییس جمهور در كنسرت رسول عشق و امید

محمود احمدی‌نژاد ضمن قدردانی از سازندگان سوئیت سمفونی رسول عشق و امید گفت: هنر یكی از زیباترین روش‌های بیان حقیقت است و هر قدر این حقیقت اصیل‌تر بیان شود ماندگار‌تر خواهد بود.

 

 • حضور رییس جمهور در كنسرت رسول عشق و امید
  حضور رییس جمهور در كنسرت رسول عشق و امید
 • حضور رییس جمهور در كنسرت رسول عشق و امید
  حضور رییس جمهور در كنسرت رسول عشق و امید
 • حضور رییس جمهور در كنسرت رسول عشق و امید
  حضور رییس جمهور در كنسرت رسول عشق و امید
 • حضور رییس جمهور در كنسرت رسول عشق و امید
  حضور رییس جمهور در كنسرت رسول عشق و امید
 • حضور رییس جمهور در كنسرت رسول عشق و امید
  حضور رییس جمهور در كنسرت رسول عشق و امید
 • حضور رییس جمهور در كنسرت رسول عشق و امید
  حضور رییس جمهور در كنسرت رسول عشق و امید
 • حضور رییس جمهور در كنسرت رسول عشق و امید
  حضور رییس جمهور در كنسرت رسول عشق و امید
 • حضور رییس جمهور در كنسرت رسول عشق و امید
  حضور رییس جمهور در كنسرت رسول عشق و امید
 • حضور رییس جمهور در كنسرت رسول عشق و امید
  حضور رییس جمهور در كنسرت رسول عشق و امید
 • حضور رییس جمهور در كنسرت رسول عشق و امید
  حضور رییس جمهور در كنسرت رسول عشق و امید
 • حضور رییس جمهور در كنسرت رسول عشق و امید
  حضور رییس جمهور در كنسرت رسول عشق و امید
 • حضور رییس جمهور در كنسرت رسول عشق و امید
  حضور رییس جمهور در كنسرت رسول عشق و امید
 • حضور رییس جمهور در كنسرت رسول عشق و امید
  حضور رییس جمهور در كنسرت رسول عشق و امید
 • حضور رییس جمهور در كنسرت رسول عشق و امید
  حضور رییس جمهور در كنسرت رسول عشق و امید
 • حضور رییس جمهور در كنسرت رسول عشق و امید
  حضور رییس جمهور در كنسرت رسول عشق و امید
 • حضور رییس جمهور در كنسرت رسول عشق و امید
  حضور رییس جمهور در كنسرت رسول عشق و امید
 • حضور رییس جمهور در كنسرت رسول عشق و امید
  حضور رییس جمهور در كنسرت رسول عشق و امید
 • حضور رییس جمهور در كنسرت رسول عشق و امید
  حضور رییس جمهور در كنسرت رسول عشق و امید
 • حضور رییس جمهور در كنسرت رسول عشق و امید
  حضور رییس جمهور در كنسرت رسول عشق و امید
 • حضور رییس جمهور در كنسرت رسول عشق و امید
  حضور رییس جمهور در كنسرت رسول عشق و امید
 • حضور رییس جمهور در كنسرت رسول عشق و امید
  حضور رییس جمهور در كنسرت رسول عشق و امید
 • حضور رییس جمهور در كنسرت رسول عشق و امید
  حضور رییس جمهور در كنسرت رسول عشق و امید
 • حضور رییس جمهور در كنسرت رسول عشق و امید
  حضور رییس جمهور در كنسرت رسول عشق و امید

 

عكاس:محمد فرنود

مطالب مرتبط :

گزارش تصویری اجرای سوئیت سمفونی رسول عشق و امید

گزارش تصویری کنسرت «رسول عشق و امید»

UserName