• تعداد بازديد :
  • دوشنبه 1386/06/05
  • تاريخ :

کتابهای شهید باهنر

کتابهای شهید باهنر

خلاصه كتاب سیری در عقاید و اخلاق اسلامی

كتاب سیری در عقاید و اخلاق اسلامی از بخش‌هایی چون ریشه پیدایش دین، اصول اعتقادی و پایه‌های جهان‌بینی، اخلاق اسلامی تشكیل شده است كه هركدام از اینها از ریزبخش‌هایی تشكیل شده است كه موضوع مشترك اینها اخلاق اسلامی می‌باشد. در این كتاب سعی شده مطالب را از راه عقل هم مورد بررسی قرار دهند.

ناشر: دفتر نشر فرهنگ اسلامی

چاپ اول: 1374

تعداد: 5000 جلد

 

کتابهای شهید باهنر

خلاصه كتاب انسان و خودسازی

در این كتاب بیشتر از مباحث دیگر، مبحث‌های اخلاقی جلوه می‌كند. در شروع این كتاب شهید دكتر محمدجواد باهنر بیشتر به تعریف انسان و رابطه‌ آن با موجودات دیگر می‌پردازد. بعد از این به ارزش‌ها و معیارهای اخلاقی و نیكو می‌پردازند تا هدف انسان در خودسازی معلوم شود و سپس به راه‌های خودسازی اشاره می‌كنند. این كتاب با قلم  آقای هاشمی رفسنجانی به چاپ رسیده است.

ناشر: دفتر نشر فرهنگ اسلامی

تعداد: 5000 جلد

چاپ اول: 1370

کتابهای شهید باهنر

خلاصه كتاب درس‌هایی از اسلام برای نوجوانان

در این كتاب درس‌هایی اخلاقی و اجتماعی از اسلام برای نوجوانان داده شده است. در این كتاب به مسائلی نظیر سرگذشت پیامبران، سرگذشت امامان شیعه، عدالت، حق محرومان، خصلت‌های پسندیده و ناپسند و ... اشاره شده است.

ناشر: نشر تربیت

تألیف: شهید محمدجواد باهنر

نوبت چاپ: چاپ دوم آبان ماه 1373

تعداد: 5000 جلد

 

کتابهای شهید باهنر

خلاصه كتاب فرهنگ انقلاب اسلامی

در این كتاب درباره انقلاب اسلامی و ریشه‌های پیدایش آن و ارزش‌های انقلابی بحث شده است. نیز به نقش مردم و اسلام اشاره شده است. ابعاد خارجی و سیاست‌های انقلابی مورد بحث قرار گرفته است.

ناشر كتاب: دفتر نشر فرهنگ اسلامی

تعداد: 5 هزار جلد

چاپ اول: شهریور 71

 

کتابهای شهید باهنر

خلاصه كتاب گذرگاههای الحاد

در این كتاب در مورد مباحث علم‌گرایی، رئالیسم و ایده‌آلیسم، انسان برای جامعه‌شناختی دین و مقایسه وضعیت جوامع اسلامی و غیراسلامی صحبت شده است.در این كتاب بیشتر در مورد مسائل اعتقادی و اسلامی از راه علم و فكر بحث شده است.دكتر باهنر با مقایسه دوران‌های تاریخ (قرون وسطی، ...) با دوران اسلام به شرح در مورد جوامع اسلامی می‌پردازد.

ناشر كتاب: دفتر نشر فرهنگ اسلامی

تعداد: 3000 جلد

چاپ اول: تابستان 73

کتابهای شهید باهنر

خلاصه كتاب مواضع ما در ولایت و رهبری

این كتاب بخش ولایت و امامت را بسیار مفصل توضیح داده است. این كتاب از بخش‌های امامت و هدایت، حدود امامت و ولایت، مردم و مسئلة ولایت و رهبری، معاد تشكیل شده است كه در بخش امامت و هدایت، ویژگی‌های امام را گفته است. و در بخش مردم و مسئلة ولایت رهبری به مسئلة بزرگ جوامع اسلامی یعنی ولایت فقیه پرداخته است.

ناشر: دفتر نشر فرهنگ اسلامی

تعداد: 3000 جلد

چاپ اول: 1372

کتابهای شهید باهنر

خلاصه كتاب اصول دین و احكام برای خانواده

در ابتدای این كتاب به مسائلی مثل راه‌های شناخت خدا، امامت، تقلید، قیامت، معرفی اسلام و ... پرداخته می‌شود كه در بخش امامت به معرفی 12 امام شیعه می‌پردازد و زندگی آنها را به طور خلاصه ارائه می‌دهد. در اواخر كتاب، احكام دین را به طور خلاصه برای خانواده نوشته‌اند كه از رسالة حضرت امام خمینی (ره) استفاده شده است.

تألیف: شهید دكتر محمد جواد باهنر و سیدرضا برقعی

ناشر: دفتر نشر فرهنگ اسلامی

تعداد: 5000 جلد

چاپ هفتم: تابستان 1365

 

 

 

UserName