• تعداد بازديد :
  • دوشنبه 1382/09/03
  • تاريخ :

حضور گسترده جوانان در كارگاههای آموزشی نمایشگاه قرآن كریم

در پنج كارگاه آموزش آیه نگاری گرافیك یا گرافیك قرآنی ، كارگاه خط معقلی ، كارگاه خط معلی ، كارگاه تذهیب و طراحی نقوش و كارگاه گرایشهای نوین آیه نگاری در نمایشگاه قرآن كریم ، جوانان به خلق آثار می پردازند .

مسوول بخش كارگاههای جوانان نمایشگاه قرآن كریم ، هدف از برپایی كارگاههای آموزشی را آشنایی مردم ، به خصوص نسل جوان با میراثهای هنری قرآنی و هنرهای فراموش شده عنوان كرد.

دكتر « محمد مهدی هراتی » در گفت و گو با خبرنگار ما اظهار داشت : در این كارگاهها ، سعی ما بر این است كه آیات قرآنی را با بهره گیری از مواریث فرهنگی مطرح كنیم .

این عضو فرهنگستان هنر گفت : اكثر مربیان این بخش جوایز نخست جشنواره هنری در چند ساله اخیر را به خود اختصاص داده اند و به همین دلیل بهره مندی از هنر آنان ، نوعی اعتماد بخشی به آثار جوانان است

هراتی با اشاره به استقبال خوب مردم قرآن دوست از این بخش نمایشگاه گفت : در تمام طول نمایشگاه ، به خصوص پس از افطار ، خیل عظیمی از مردم در این كارگاهها كه در آنها به طور زنده نمونه سازیهای هنری ارایه می شود ، حضور می یابند .

وی گفت : نمونه سازیهای انجام گرفته ، علاوه بر اینكه گویای فعالیتهای هنری است ، برای افرادی كه این سلسله فعالیتها را تعقیب می كنند ، شروع كار مناسبی است.

هراتی كه خود یكی از خادمان قرآن است ، افزود : تمامی تلاش ما برای آن است كه علوم و فنون قرآنی اشاعه پیدا كند .

وی اظهار داشت : طی 200 سال اخیر توجه كمتری به نگارش قرآنی به شیوه های انجام شده در این كارگاهها ، صورت گرفته است .

 هراتی نگارش « كلام حق » را رویداد بزرگی توصیف و اظهار امیدواری كرد ، آثار جوانان شركت كننده در كارگاهها ، تحت عنوان « كارنامه بخش هنرهای قرآنی نمایشگاه یازدهم » چاپ شود .

UserName