• تعداد بازديد :
  • دوشنبه 1382/09/03
  • تاريخ :

تابلو 72 بسم الله در بخش جوان نمایشگاه قرآن به نمایش درآمد

تابلو خط معرق 72 بسم الله با مضامین مختلف اسلامی در بخش جوان یازدهمین نمایشگاه بین المللی قرآن كریم به نمایش درآمد.

در این تابلو، علاوه بر 72 بسم الله با خطوط و اشكال مختلف طراحی و خطاطی شده توسط استادان خطاطی، همچنین زیارت عاشورا به نیت 14 معصوم در 14 خط كار شده است.

34 بسم ا... به 34 زبان مختلف  و به نیت تسبیحات حضرت زهرا (س) نیز در این كار به چشم می خورد ، دراین تابلو همچنین یك بسم الله به صورت آوانگاری زبان عربی كار شده است به نحوی كه هر فرد نا آشنا با زبان عربی نیز می تواند آن را بخواند.

تمامی " بسم الله " های به كار رفته در این تابلو در زیر نمادی گنبدی شكل ، متشكل از313  " الله " به نیت یاران امام زمان (ع) كار شده و در كنار گنبد، 2 گلدسته هر یك با 21 " بسم الله " با خط كوفی افزوده شده است كه مجموع " بسم الله " ها در 2 گنبد  و 72 بسم الله كلی ، ختم به عدد 114 به نیت 114 سوره یا 114 بسم الله قرآن می شود.

از میان 313 " الله " گنبدی شكل این مجموعه كار، 50 مورد آن به نیت 50 صحابه امام زمان (ع) كه خانم هستند با نماد و یا حجابی  ویژه به كاررفته است.

كلمه " الله " با نماد یا حجاب ویژه در این گنبد با فواصل معین و شمارشهای ویژه كار شده ، با شمارش از نقطه آغازین گنبد تا رسیدن به نخستین " الله " نشانه دار 5 " الله " به نیت 5 تن آل عبا فاصله وجود دارد.

12 شماره به نیت 12 امام معصوم، 14 شماره به نیت 14 معصوم ، 19 شماره به عنوان حرف كلمه " بسم الله الرحمن الرحیم "، 30 شماره به نیت 30 جزء قرآن از دیگر شماره های موجود برای رسیدن به كلمه " الله " نماد دار بعدی است.

شمارگان بعدی به عدد 34 به نیت تسبیحات حضرت زهرا ، 40 بعثت پیامبر(ص) و اربعین ، 50 تعداد صحابه خانم ، 59 عدد ابجد نام " مهدی " (ع)، 63 سن پیامبر (ص) و حضرت علی (ع) و 66 ابجد كلمه " الله " باز می گردد.

هفتاد ودومین كلمه " الله " در این گنبد به نیت 72 شهید كربلا و پس از آن عدد 77 به نیت ابجد " یا الله "؛ 92 ابجد " محمد " (ص) ، " الله " تسبیحات حضرت زهرا ( س) و 110 ابجد حضرت علی (ع) با نمادی ویژه مشخص شده اند.

114 سوره قرآن عامل نماد گذاری یكصد و چهاردهمین " الله " دراین تابلو بوده است و پس از آن عدد 118 به نیت ابجد حضرت امام " حسن " (ع) ، 128 به نیت ابجد نام حضرت امام " حسین "(ع) ، 133 ابجد حضرت ابوالفضل عباس (ع) ، 135 ابجد حضرت فاطمه ( س) و 139 ابجد " یا حسین " به كلمه " الله " نشانه دار ختم می شود.

33 " الله " نشانه دار باقی مانده به نیت تسبیحات حضرت زهرا علامت گذاری شده است .

دراین تابلو 5 " بسم الله الرحمن الرحیم " بویژه به نیت 5 تن به شكل ویژه با اشكال خطوط نستعلیق به عنوان عروس خطوط و نماد " سوره الرحمن" به عنوان عروس قرآن ، " قلب" به نیت نماد " سوره یاسین " قلب قرآن ، ستاره عنوان نماد سوره " نجم" ودرس با 2 بسم الله به عنوان نماد سوره نمل با 2 بسم الله به كار رفته است .

در مركز این تابلو 7 " بسم الله الرحمن الرحیم" به عنوان نمادی از 7 آسمان كار شده كه بالا ترین " بسم الله " آن به شكل " پروانه " ای طراحی شده كه نمادی ازصعود است .

به گفته سازنده این تابلو در خلق این اثر از 5 نوع چوب " انار" ، "نارنج " ، " صنوبر"، " افرا" و "ون " استفاده شده است .

" روح الله رادفر" اظهار داشت: پیش از این تابلو 114 بسم الله در نمایشگاه گذشته قرآن به نمایش درآمد كه هم اینك در موزه  گنجینه قرآن نگهداری می شود.

UserName