• تعداد بازديد :
  • يکشنبه 1386/05/28
  • تاريخ :

چارمین نور الهى

امام سجاد علیه السلام

 

سلام اى چارمین نور الهى كلیم وادى طور الهى
تو آن شاهى كه در بزم مناجات خدا مى‏كرد با نامت مباهات
تو را سجاده داران مى‏شناسند تو را سجده گزاران مى‏شناسند
تو سجادى، تو سجاده نشینى تو در زهد و ورع تنهاترینى
قیامت مى‏شود پیدا جبینت به صوت «اَینَ زین العابدینت»
شبیه تو خدا عابد ندارد مدینه غیر تو زاهد ندارد
تو با درماندگان خود شفیعى تو با خیل جذامى‏ها رفیقى
سحرها نان و خرما روى دوشت صداى سائلان تو به گوشت
فرزدق را تو شعر تازه دادى تو بر شعر ترش آوازه دادى
تو میقاتى تو مشعر زاده هستى عزیز من پیمبر زاده هستى
تو كز نسل امیرالمؤمنینى پیمبر زاده ایران زمینى
سزد شاهان فتند اینجا به زانو على‏بن الحسین شهربانو
على‏بن الحسین شهربانو تو را با نام زینب مى‏شناسند
تو در افلاك، زین العابدینى تو روى خاك، با ما همنشینى
قتیل تار گیسوى تو اصغر فدایى تو باشد همچو اكبر
ابوفاضل همان ماه مدینه كنارت دست دارد روى سینه
تو كوه عصمتى، لرزش ندارى تو از غیر خدا خواهش ندارى
تو در بالاى منبر چون رسولى تو در محراب خود گویا بتولى
تو بابایى چنان شمشیر دارى تو بابایى ز نسل شیر دارى
تو را شب زنده‌داران مى‏پرستند لبت را روزه داران مى‏پرستند
تو جنس‏ات از نیستان غدیر است تو نامت روى دیوان غدیر است
تو بر پیشانى خود پینه دارى تو بر پیشانى خود پینه دارى
تو آنى كه به كویت هر كه آمد غلام مستجاب الدّعوه باشد
تو اشك مطلقى، گریه تبارى تو از روز ازل ابر بهارى
تو مقتل سیرتى از جنس آهى تو مثل حنجر گل، بى گناهى
رعیت‏هاى تو، شه زادگانند اسیران درت آزادگانند
تو بزم روضه را بنیانگذارى تو در دل، روضه‌ی ماهانه دارى
تو از جنس غرور دخترانى تو آه سینه بى معجرانى
تو منبر رفته‏اى اما به ناقه سخن‏ها گفته‏اى اما به ناقه
تو آن یعقوب یوسف زاده هستى تو آن از دست یوسف داده هستى

 

 

اگر در خصوص این موضوع سوالی داشتید، به مشاوره تبیان مراجعه نمایید .
UserName