• تعداد بازديد :
  • پنج شنبه 1386/05/25
  • تاريخ :

آزادگان در کلام ولایت

 

رهبر معظم انقلاب

ما که از لحظات پر رنج و ساعات آمیخته با صبر و استقامت شما، فقط از دور آشنا هستیم و از آنها خبر بسیار کمی داریم؛ در زیارت و دیدار با شما، احساس می کنیم که مجموعه ای از نعم الهی و کرامتهای خدا بر بندگان صالح و مجموعه ای از امتحانهای دشوار یک انسان مومن را در وجود شما می توان مشاهده کرد. ثواب الهی و مشاهده لطف و رافت و رحمت حق و همچنین تجربه آن حالات و خصوصیاتی که فقط یک بنده مومن، آنها را در طول زندگی تجربه می کند، بر شما گوارا باد.

بعضی از شما ده سال، بعضی از شما هشت سال، بعضی از شما هفت سال، بعضیتان دو سال زجر کشیدید. یک روز اسارت هم بسیار است. یک ساعت اسارت در دست دشمن غدار جبار بی دین دست شسته از انسانیت هم سخت است. این هم یکی از نمایشهای اسلام بود. ما هم اسیران را نگه داشتیم، ما هم در میان اسرا محکوم داشتیم که محاکمه شان کردیم و مثلاً به زندان محکوم شدند. امروز اسرایی که از ایران می روند، چه بخواهند و چه نخواهند، چه روسایشان اجازه بدهند و چه اجازه ندهند، تصویری که از اسلام و رافت و اخلاق اسلامی در ذهن آنهاست، تصویری است که ما می خواهیم، نه آن که دشمن خواسته است.

اسرایی که تا گلوله آخرشان را مصرف کرده بودند، بعد دستشان را بالا کرده بودند، از ساعت اول، این بچه های جوان ما در جبهه، آب قمقمه خودشان را به آنها دادند. بعد که به این جا آمدند و داخل سربازخانه ها و اردوگاهها مستقر شدند، غذا و بازی و تفریح و کار یاد گرفتن و عزاداری و جلساتشان برقرار بود و کارهای فراوانی می کردند که شماها غالباً خبر ندارید. اگر یک وقت تلویزیون را که مکرر این فیلمها را در این جا پخش کرده است ببینید و دو وضعیت را با هم مقایسه کنید، خیلی تعجب خواهید کرد. آنها هم اگر وضعیت شما را بدانند، حقایقی را خواهند فهمید.

اسلام به ما راست گفت. اسلام به وعده هایی که به ما داده بود، عمل کرد. شما با عزت و سربلندی برگشتید. میان شماها افرادی هستند که کسان و دوستان آنها، باور نمی کردند که دیگر چشمشان به دیدار عزیزانشان روشن بشود؛ ولی خدا خواست و شد. البته ملت ما، ملتی عجیبند. دیدید که چه استقبالهایی از شما کردند. مخصوصاً در روزهای اول دیدید که این ملت، یکپارچه چه شور و شوقی شد. این لحظات استقبال مردم، لحظاتی فراموش نشدنی است. مردم اصلاً در دنیای دیگری بودند. ماها با این که در جریان بودیم و قضایا را می دانستیم و از پیش انتظار داشتیم، در آن روزهایی که شماها شروع به آمدن کردید، حال ما قابل توصیف نبود و نیست. وعده الهی را در مقابلمان می دیدیم که تحقق پیدا می کند. بحمدالله با سربلندی و عزت برگشتید، خانواده ها خوشحال شدند و ملت جشن گرفت.

دیدار با گروه کثیری از آزادگان شهریور 69

UserName