• تعداد بازديد :
  • چهارشنبه 1386/05/17
  • تاريخ :

عکس(1)/نقاط گردشگری آذربایجان غربی

تصاویر زیر مربوط به جاذبه های گردشگری در سلماس ، تکاب ، پیرانشهر و نقده می باشد.

 

عکس(1)/نقاط گردشگری آذربایجان غربی،نقده
عکس(1)/نقاط گردشگری آذربایجان غربی،نقده
عکس(1)/نقاط گردشگری آذربایجان غربی،نقده
عکس(1)/نقاط گردشگری آذربایجان غربی،نقده
عکس(1)/نقاط گردشگری آذربایجان غربی،نقده
عکس(1)/نقاط گردشگری آذربایجان غربی،نقده
عکس(1)/نقاط گردشگری آذربایجان غربی،نقده
عکس(1)/نقاط گردشگری آذربایجان غربی،نقده
عکس(1)/نقاط گردشگری آذربایجان غربی،نقده
عکس(1)/نقاط گردشگری آذربایجان غربی،پیرانشهر
عکس(1)/نقاط گردشگری آذربایجان غربی،پیرانشهر
عکس(1)/نقاط گردشگری آذربایجان غربی،پیرانشهر
عکس(1)/نقاط گردشگری آذربایجان غربی،پیرانشهر
عکس(1)/نقاط گردشگری آذربایجان غربی،پیرانشهر
عکس(1)/نقاط گردشگری آذربایجان غربی،سلماس
عکس(1)/نقاط گردشگری آذربایجان غربی،سلماس
عکس(1)/نقاط گردشگری آذربایجان غربی،تکاب
عکس(1)/نقاط گردشگری آذربایجان غربی،تکاب
عکس(1)/نقاط گردشگری آذربایجان غربی،نقده
عکس(1)/نقاط گردشگری آذربایجان غربی،تکاب

 

منبع:

تبیان آذربایجان غربی

 

 

 

مطالب مربوط به استان:

عکس(2)/نقاط گردشگری آذربایجان غربی

موقعیت جغرافیایی استان آذربایجان غربی

 

UserName