• تعداد بازديد :
  • پنج شنبه 1382/08/29
  • تاريخ :

تولد كانون پزشكان موسيقي دان

كانون پزشكان موسيقي دان در خانه موسيقي تشكيل شد.

به گزارش «ميراث خبر»، بسياري از پزشكان علاقه مند به موسيقي به عضويت خانه موسيقي در آمده اند و با حضور آنها در خانه موسيقي قرار است كانون با عنوان پزشكان موسيقي دان براي پزشكان علاقه مند به هنرمندان موسيقي و موسيقي تشكيل شود.

با اين وجود هنوز بسياري از پزشكان از حضور چنين كانوني بي خبرند، به همين مناسبت خانه موسيقي در نامه اي از مسئولين نظام پزشكي درخواست كرده است تا در يك اطلاع رساني وسيع پزشكان را از تشكيل اين كانون مطلع كند.

عرصه فعاليت هاي اين كانون، هنوز به درستي مشخص نشده است اما اساسنامه تاسيس آن به زودي آماده خواهد شد. قرار است اين كانون در كنار هشت كانون اصلي خانه موسيقي به فعاليت بپردازد.

يكي از اصلي ترين اهداف اين كانون، برقراري ارتباط نزديك بين جامعه هنرمندان موسيقي و جامعه پزشكان است.

UserName