• تعداد بازديد :
  • پنج شنبه 1382/08/29
  • تاريخ :

زیبایی تذهیب در كنار كلام وحی متجلی است

خانم سیما آستان بوس گفت: زیبایی و لطافت هنر تذهیب در كنار كلام نورانی وحی دو چندان متجلی می شود. خانم آستان بوس كه هنرمند كارگاه هنری بخش بانوان است، درباره كار تذهیب گفت: « در اولین دست نوشته قرآن كریم كه توسط حضرت زهرا(س) به سلمان فارسی هدیه شد در كنار آیات قرآن تذهیب به كار رفته بود و برای اولین بار این هنر در كنار قرآن به كار برده شد و این گونه قدمت این هنر بر همه واضح می شود. هنر تذهیب با پیچ و خم هایش قضیه كثرت در وحدت و وحدت در كثرت است و هنری است كه از جزء به روح بلند عرفانی می رسید.

UserName