• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • سه شنبه 1382/08/27
  • تاريخ :

مربي مسلمان ، داوود فخر الدين بگوويچ


مربي دروازه بانهاي پيروزي و تيم ملي كه بيش از 60 سال از عمرش مي گذرد، يك مسلمان كروات است . او كه درسفرتيم ملي به عربستان تنها كسي بود كه از كادر فني مردان كروات ( مقدماتي جام جهاني 2002 ) افتخار زيارت مكه مكرمه و مدينه منوره را بدست آورد .

وقتي او را با نام حاجي مي خوانيم بسيار خوشحال مي شود. دراين ماه مبارك دقايقي را به گفت و گو نشستيم كه خواندن آن خالي از لطف نيست:

ازچه زماني به دين مشرف شديد؟

من مادر زادي مسلمان هستم . پدرم مسلمان و مادرنيز مسلمان بودند نام مادرم زهره بود از همان كودكي مسائل شرعي و تكاليف ديني را برحسب فتواي مراجع خود انجام مي دادم.

چه خاطره اي ازماه رمضان در كودكي داريد؟

از 12 يا 13 سالگي روزه مي گرفتم . فصل زمستان بود و روزها كوتاهتر با خوشحالي سرسفره افطاري نشستيم و منتظر شنيدن صداي اذان مي شديم .

يك نخ رامي گرفتيم و مي بريديم . البته مادرم بيشتر اين كار را انجام مي داد .

( بريدن نخ دركرواسي رسم است كه كودك با اين كار اعلام مي كند كه هنوز روزه اش را بازنكرده است)

البته خاطره خاصي به ياد ندارم

از لحاظ علمي روزه چه تاثيري درامر ورزش دارد؟

رمضان ماهي است كه برا ي سلامتي جسماني بدن بسيار خوب مي باشد.

ظرف اين يك ماه ارگانيسم بدن كليه سموم را تخليه ودفع مي كند. علي الخصوص براي انسانهاي سيگاري و كسانيكه غذاي چرب مي خورند و يا خداي نكرده مشروب مصرف مي نمايند، بسيار مفيد است . بدن به اندازه كافي استراحت مي كند و سلامت جسمي تامين مي گردد.

افطار را دوست داريد يا سحر را ؟

افطار – روزهاي طولاني در بوسني باعث تشنگي و گرسنگي فراوان مي شود و موقع افطار چهره ها شاد مي شود ( باخنده ) . البته روزها كه كوتاهتر مي شود اوضاع راحتر وتحمل انسان بيشتر مي شود.

در پايان حرف خاصي داريد؟

هركس مذهب و باور خود را دارد ،  احترام به اقوام و مذاهب ديگران سبب گذاشتن احترام به مذاهب ما مي شود. اگر به فرامين ديني عمل كنيم  ديگر شري در دنيا به پا نخواهد شد.
UserName