• مصاحبه با دانش آموزان مدرسه علوی اسلامی در دهمین جشنواره
 • من زهرا آقا کثیری هستم به همراه دیگر اعضای گروهم، کیمیا سادات حسینی، هانیه خوش گفتار و لعیا علی محمدی از مدرسه علوی اسلامی با همکاری دبیر راهنما سرکار خانم بهار مهربانی در دهمین جشنواره تبیان شرکت کردیم. موضوع پروژه ما بیماری های مشترک بین انسان و پرندگان
 • مصاحبه با دانش آموزان مدرسه اسوه اصفهان در دهمین جشنواره
 • من کوثر جعفریان هستم به همراه دیگر اعضای گروهم، نسیم کیهان از مدرسه اسوه استان اصفهان با همکاری دبیر راهنما سرکار خانم شیرین اعظم پناه در دهمین جشنواره تبیان شرکت کردیم. موضوع پروژه ما سنجش و مقایسه میزان بهداشت دهان و دندان دانش آموزان دختر دبیرستان اسوه
 • مصاحبه با دانش آموزان مدرسه مکتب الاحرار در دهمین جشنواره
 • من شمیم مقیمی هستم به همراه دیگر اعضای گروهم، مبینا کلاشلو، نیلوفر اجدادی، فاطمه آزادی و فاطمه خدابنده لو از مدرسه مکتب الاحرار با همکاری دبیر راهنما سرکار خانم نازلی جعفرزاده در دهمین جشنواره تبیان شرکت کردیم. موضوع پروژه ما ساخت علفکش طبیعی با استفاده .
 • مصاحبه با دانش آموزان مدرسه پیام زهرا در دهمین جشنواره
 • من الهام زارعی هستم به همراه دیگر اعضای گروهم، شکیلا اکبری نژاد،نازنین چراغی ومریم جبارزارع از مدرسه پیام زهرای اصفهان با همکاری دبیر راهنما سرکار خانم مهناز آزاده در دهمین جشنواره تبیان شرکت کردیم. موضوع پروژه ما ساخت کرم سیر است....
 • مصاحبه با دانش آموزان مدرسه گل نرگس در دهمین جشنواره
 • من آنیتا امین التجاری هستم به همراه دیگر اعضای گروهم، دلینا شیخ رباط از مدرسه گل نرگس با همکاری دبیر راهنما سرکار خانم طاهره امراللهی در دهمین جشنواره تبیان شرکت کردیم. موضوع پروژه ما ساخت دستگاه دروغ سنج است.....
 • مصاحبه با دانش آموزان مدرسه گل نرگس در دهمین جشنواره
 • من ملینا آقاگلیان هستم به همراه دیگر اعضای گروهم، پرنیان فاتحی و حنانه جمشیدی از مدرسه گل نرگس با همکاری دبیر راهنما سرکار خانم طاهره امرالهی در دهمین جشنواره تبیان شرکت کردیم. موضوع پروژه ما تهیه ی چسب از لبنیات و میوه های ارگانیک است....