• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • با ما هم سفره شويد!
 • فقيران و بينوايان و عبور امام از کنار آنها آنها مي گويند : بفرماييد ابوعبدالله با ما هم غذا شويد ...
 • پيام نوروزي
 • خيلي از مردم در نوروز از اسکناس به عنوان عيدي استفاده مي کنند ...