• تعداد بازديد :
  • سه شنبه 1382/08/27
  • تاريخ :

نگارش بسم الله به شيوه هاي مختلف

اروميه‎‎ ـ يك‎ هنرمند اروميـه اي‎ بـا نگـارش‎ «بسم‎‎الله‎‎‎الرحمن‎ الرحيم» بـه شيوه هاي‎ مختلف‎ تابلوهايي‎ بسيار زيبا خلـق‎ كرده‎ است‎.

به‎ گزارش‎ واحد مركـزي‎ خبـر، اسـتـاد ابراهيـم‎ زينالي‎ كه‎ عضو انجمن‎‎ خوشنويسـان ايران‎‎ نيز است‎ بسم‎‎الله‎الرحمن الرحـيـم را در قالـب‎28 تابلوي‎ نفيـس‎ درمـدت14 مـاه‎ با خطوط نستعليق‎‎، شكسته‎‎ نستعليق و شكستـه نوشتـه‎‎ و امسـال‎ در نمايشگاه علوم‎ قـرآنـي‎ آذربايجان‎ غربي‎ به‎‎ نمايش‎ گذاشته است‎. تذهيب‎ زيبا، استفاده‎ از رنگ‎ هاي‎ متنـوع و طبيعي‎‎‎ به‎‎ويژه رنگ‎هاي‎‎ عرفاني از ويژگي هاي بارز آثار هنري‎ اين‎ خطاط ماهر است‎.

اين‎ هنرمنـد چيـره‎ دسـت‎ قـصـد دارد بسـم‎‎اللـه‎ الرحمن‎ الـرحيـم را در قـالـب‎ يك صد تـابلـوي‎‎ زيبا با شيوه‎هاي مختـلـف‎ و منحصر بـه‎ فـرد تا پايان‎ سال‎ آينده‎‎ به نگارش‎ درآورد.

UserName