• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • دوشنبه 1386/05/01
 • تاريخ :

گزارش تصویری نمایش لبخند باشکوه آقای گیل

هادی مرزبان «لبخند باشکوه آقای گیل» نوشته اکبر رادی را با حضور بهزاد فراهانی، سعید نیک پور و فرزانه کابلی در تالار اصلی تئاترشهر اجرا می کند.

بهزاد فراهانی نیز می گوید که این نقش از بهترین بازی های زندگی هنری من است.

 

 • گزارش تصویری نمایش لبخند باشکوه آقای گیل
  گزارش تصویری نمایش لبخند باشکوه آقای گیل
 • گزارش تصویری نمایش لبخند باشکوه آقای گیل
  گزارش تصویری نمایش لبخند باشکوه آقای گیل
 • گزارش تصویری نمایش لبخند باشکوه آقای گیل
  گزارش تصویری نمایش لبخند باشکوه آقای گیل
 • گزارش تصویری نمایش لبخند باشکوه آقای گیل
  گزارش تصویری نمایش لبخند باشکوه آقای گیل
 • گزارش تصویری نمایش لبخند باشکوه آقای گیل
  گزارش تصویری نمایش لبخند باشکوه آقای گیل
 • گزارش تصویری نمایش لبخند باشکوه آقای گیل
  گزارش تصویری نمایش لبخند باشکوه آقای گیل
 • گزارش تصویری نمایش لبخند باشکوه آقای گیل
  گزارش تصویری نمایش لبخند باشکوه آقای گیل
 • گزارش تصویری نمایش لبخند باشکوه آقای گیل
  گزارش تصویری نمایش لبخند باشکوه آقای گیل
 • گزارش تصویری نمایش لبخند باشکوه آقای گیل
  گزارش تصویری نمایش لبخند باشکوه آقای گیل
 • گزارش تصویری نمایش لبخند باشکوه آقای گیل
  گزارش تصویری نمایش لبخند باشکوه آقای گیل
 • گزارش تصویری نمایش لبخند باشکوه آقای گیل
  گزارش تصویری نمایش لبخند باشکوه آقای گیل
 • گزارش تصویری نمایش لبخند باشکوه آقای گیل
  گزارش تصویری نمایش لبخند باشکوه آقای گیل
 • گزارش تصویری نمایش لبخند باشکوه آقای گیل
  گزارش تصویری نمایش لبخند باشکوه آقای گیل
 • گزارش تصویری نمایش لبخند باشکوه آقای گیل
  گزارش تصویری نمایش لبخند باشکوه آقای گیل
 • گزارش تصویری نمایش لبخند باشکوه آقای گیل
  گزارش تصویری نمایش لبخند باشکوه آقای گیل
 • گزارش تصویری نمایش لبخند باشکوه آقای گیل
  گزارش تصویری نمایش لبخند باشکوه آقای گیل
 • گزارش تصویری نمایش لبخند باشکوه آقای گیل
  گزارش تصویری نمایش لبخند باشکوه آقای گیل
 • گزارش تصویری نمایش لبخند باشکوه آقای گیل
  گزارش تصویری نمایش لبخند باشکوه آقای گیل
 • گزارش تصویری نمایش لبخند باشکوه آقای گیل
  گزارش تصویری نمایش لبخند باشکوه آقای گیل
 • گزارش تصویری نمایش لبخند باشکوه آقای گیل
  گزارش تصویری نمایش لبخند باشکوه آقای گیل
 • گزارش تصویری نمایش لبخند باشکوه آقای گیل
  گزارش تصویری نمایش لبخند باشکوه آقای گیل
 • گزارش تصویری نمایش لبخند باشکوه آقای گیل
  گزارش تصویری نمایش لبخند باشکوه آقای گیل

 

مطالب مرتبط:

لبخند باشکوه آقای گیل در تالار اصلی

 

UserName