• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • شنبه 1386/04/30
  • تاريخ :

چهاردهمین دوره ی مسابقات جام ملتهای آسیا

آنالیز آماری دیدار ایران – مالزی

استادیوم بوکیت جلیل

27/04/86

آنالیز آماری دیدار ایران - مالزی

آنالیز رایانه ای بازی ایران و مالزی

 

      ایران                                                                                  مالزی

آمار بازی نیمه اول نیمه دوم مجموع آمار بازی نیمه اول نیمه دوم مجموع
تعداد پاسهای كلی 237 220 457 تعداد پاسهای كلی 49 43 92
پاسهای صحیح 218 194 412 پاسهای صحیح 31 32 63
پاسهای اشتباه 16 19 35 پاسهای اشتباه 15 10 25
پاس بلند صحیح 3 7 10 پاس بلند صحیح 3 1 4
سانتر 24 19 43 سانتر 2 2 4
سانتر صحیح 8 8 16 سانتر صحیح 1 1 2
ضربه سر اول 29 34 63 ضربه سر اول 22 21 43
ضربه سر صحیح 14 17 31 ضربه سر صحیح 10 9 19
خطا 9 12 21 خطا 10 5 15
دفع توپ 24 22 46 دفع توپ 47 41 88
لودادن توپ 17 19 36 لودادن توپ 8 5 13
گرفتن توپ 5 2 7 گرفتن توپ 7 8 15
شوت داخل چارچوب --- 5 5 شوت داخل چارچوب 1 --- 1
شوت بیرون چار چوب 5 2 7 شوت بیرون چار چوب 1 --- 1
كرنر 8 8 16 كرنر --- --- ---
موقعیت خطرناك 5 5 10 موقعیت خطرناك 1 --- 1
سرداخل چار چوب 1 1 2 سرداخل چار چوب --- --- ---
سر بیرون چارچوب 3 3 6 سر بیرون چارچوب --- --- ---

 

آنالیز رایانه ای بازی ایران و مالزی (آنالیزور: مهدی ارژنگی نیا)

 412 پاس صحیح ایران در مقابل 63 پاس صحیح مالزی

در این بازی در کل بازی و در نگاه آمار هم برتری مطلق با ایران بود به غیر از یک شوت از راه دور که با واکنش خوب رودباریان دفع شد چیز دیگری از تیم مالزی ندیدیم تیمی که در این بازی نسبت به دو بازی قبل خود با هوش تر و پرتلاش تر ظاهر شد و آنقدر گل خورده بودند که راه گل نخوردن را آموخته بودند در این بازی این نکته را نیز نباید فراموش کنیم که بی دقتی و استرس بازیکنان مهاجم ما نیز در رقم خوردن این نتیجه بی تاثیر نبود با هم به بررسی آماری این بازی که با نرم افزار آنالیز فوتبال تهیه شده می پردازیم.

412 پاس صحیح ایران در مقابل تنها 63 پاس صحیح مالزی در این بازی ایران 349 پاس صحیح بیشتر داشت.

43 سانتر ایران که 16 سانتر آن به بازیکنان ما رسید در مقابل 4 سانتر مالزی

63 ضربه سر اول ایران در مقابل 43 ضربه سر اول مالزی

21 خطای ایران در مقابل 15 خطای مالزی

88 دفع توپ مالزی در مقابل 46 دفع توپ ایران

36 لو دادن توپ ایران در مقابل 13 لو دادن توپ مالزی

12 شوت بطرف چاچوب ایران در مقابل تنها 2 شوت مالزی که یکی خیلی خطرناک بود.

16 کرنر ایران در مقابل صفر کرنر مالزی

10 موقعیت گل ایران در مقابل 1 موقعیت گل مالزی

8 ضربه سر بطرف چاچوب ایران در مقابل صفر ضربه سر مالزی

 

UserName