• تعداد بازديد :
  • يکشنبه 1382/08/25
  • تاريخ :

مصاحبه با مسئول بخش پاي درد دل شما


از جمله بخشهاي مورد توجه در سايت، بخش اجتماعي و موضوع " پاي درد دل شما" مي باشد. اين بخش را مشاوريني اداره مي كنند كه وقتي با ايشان برخورد مي كني دلت قرص مي شود كه مشاورين بخش اجتماعي درست انتخاب شده اند.

روز جمعه 23/8/82 يكي از اين دوستان مشاور در غرفه حضور داشت فرصت را مناسب يافتيم و گفتگويي با ايشان داشتيم كه خواندنش خالي از لطف نيست.

لطف كنيد خودتان را معرفي كنيد، ميزان تحصيلات و مسئوليتتان را در سايت بيان فرماييد؟

بنام خدا،اگر اجازه دهيد خودم را معرفي نكنم اما تحصيلات بنده ليسانس زبان انگليسي و فوق ليسانس ارتباطات اجتماعي هستم.

بفرماييد سوالاتي كه كاربران از شما دارند از جانب چه طيفي است و غالباً محور سوالات و مشكلاتشان حول چه موضوعاتي است؟

در درجه اول مشكلات عاطفي نوجوانان و جوانان گروه سني 15 الي 25 سال كه بيشترين تعداد مراجعه به اين بخش را دارند و اكثراً به اولياي خود اعتماد چنداني ندارند . دوم مشكلات مربوط به ازدواج جوانان مجرد و مشكلات افراد متأهلي كه از سايت بازديد مي نمايند.

و سوم مشكلات متفرقه كه غالباً ناشي از كم بودن ميزان مطالعه و اطلاعات عمومي افراد است.

فاصله سوالي كه از شما پرسيده مي شود تا پاسخي كه مي دهيد چند روز است؟

در پاي درد دل شما در ايام بهار و تابستان 82 ميانگين زمان انتظار حداكثر دو هفته بود ولي از اواخر شهريور ماه به علت كاهش ساعات اختصاص يافته به اين بخش از سوي مشاور و نيز قطع همكاري يكي از مشاوران مدت زمان انتظار تا بيش از يك ماه افزايش يافته اما در هفته جاري موفق شديم همكار تازه اي جذب كنيم و اميدواريم سرعت پاسخگويي بالا برود.

ولي نكته مهم اينست كه در اين بخش ما نمي خواهيم مطالب را سرهم بندي كنيم و معتقديم پاسخ بايد منطقي، عملي و قابل قبول باشد.

شما بنا به وظيفه اي كه در سايت داريد ، چه نمره اي به خودتان مي دهيد؟

اين را بايد از كاربران سوال كنيد ، اما علي الظاهر كاربران از نوع پاسخ ما به سوالاتشان راضي هستند ضمن آنكه پيش آمده كه دوباره مشكلي پيدا كرده اند و بار ديگر سوالاتشان را مطرح كرده اند و ما هم دوباره پاسخ داده ايم اما از نكات جالب اينست كه در بسياري از موارد، كاربران ما را به ساير دوستانشان معرفي مي نمايند تا به حل مشكلاتشان يا پاسخ به سوالات گوناگونشان كمك كنيم.

در پايان اگر مطلبي وجود دارد كه بايد بيان شود بفرماييد.

بايد در نظر داشت كه مشاوران پاي درد دل شما به هيچ وجه ادعاي ارائه مشاوره ندارند، بلكه نهايت سعي شان بر اينست كه چنانچه افراد به راهنمايي " يك بزرگتر" نياز دارند، كمك لازم را دريافت نمايند و چنانچه مشكل حادي نيز وجود داشته باشد، كاربر را به پزشك متخصصي كه توان مداواي فرد يا كمك به حل مشكل مشاوره اي او را داشته باشد ارجاع دهيم.
UserName