• تعداد بازديد :
  • دوشنبه 1386/04/25
  • تاريخ :

گل های دیدار ایران - چین

فریدون زندی زننده ی گل اول ایران

تیم ایران یک شنبه 24/4/86 در دومین بازی خود که در استادیوم باکیت جلیل برگزار شد بانتیجه ی 2 بر 2 مقابل چین متوقف شد . گل های تیم چین را مائو جیایی در دقایق 7 و 33 بازی به ثمر رساند. وگل های تیم ایران را هم فریدون زندی وجواد نکونام به ترتیب در دقایق 44 و 74 بازی وارد دروازه ی حریف کردند. 

گل اول چین (مائوجیایی)                                    گل دوم چین (مائوجیایی)

گل اول ایران (فریدون زندی)                                گل دوم ایران (جواد نکونام)

UserName