• تعداد بازديد :
 • يکشنبه 1386/04/24
 • تاريخ :

گزارش تصویری از تمرینات پرسپولیس در کیش

 • تمرینات پرسپولیس در جزیره کیش
  تمرینات پرسپولیس در جزیره کیش
 • تمرینات پرسپولیس در جزیره کیش
  تمرینات پرسپولیس در جزیره کیش
 • تمرینات پرسپولیس در جزیره کیش
  تمرینات پرسپولیس در جزیره کیش
 • تمرینات پرسپولیس در جزیره کیش
  تمرینات پرسپولیس در جزیره کیش
 • تمرینات پرسپولیس در جزیره کیش
  تمرینات پرسپولیس در جزیره کیش
 • تمرینات پرسپولیس در جزیره کیش
  تمرینات پرسپولیس در جزیره کیش
 • تمرینات پرسپولیس در جزیره کیش
  تمرینات پرسپولیس در جزیره کیش
 • تمرینات پرسپولیس در جزیره کیش
  تمرینات پرسپولیس در جزیره کیش
 • تمرینات پرسپولیس در جزیره کیش
  تمرینات پرسپولیس در جزیره کیش
 • نیکبخت واحدی چپ پای تیم فوتبال پرسپولیس
  نیکبخت واحدی چپ پای تیم فوتبال پرسپولیس
 • تمرینات پرسپولیس در جزیره کیش
  تمرینات پرسپولیس در جزیره کیش
 • تمرینات پرسپولیس در جزیره کیش
  تمرینات پرسپولیس در جزیره کیش
 • بازیکنان پرسپولیس در حال رفتن به محل تمرینات
  بازیکنان پرسپولیس در حال رفتن به محل تمرینات
 • تمرینات پرسپولیس در جزیره کیش
  تمرینات پرسپولیس در جزیره کیش
 • کادر فنی تیم فوتبال پرسپولیس
  کادر فنی تیم فوتبال پرسپولیس
 • حقیقی با پرسپولیس 2 سال دیگر تمدید کرد
  حقیقی با پرسپولیس 2 سال دیگر تمدید کرد
 • نوری ، واعظی ، نیکبخت در حال زدن وزنه
  نوری ، واعظی ، نیکبخت در حال زدن وزنه
 • کاپیتان پرسپولیس در حال تمرینات بدنسازی
  کاپیتان پرسپولیس در حال تمرینات بدنسازی
 • تمرینات پرسپولیس در جزیره کیش
  تمرینات پرسپولیس در جزیره کیش
 • بازیکنان جدید پرسپولیس
  بازیکنان جدید پرسپولیس
 • تمرینات پرسپولیس در جزیره کیش
  تمرینات پرسپولیس در جزیره کیش
 • بازیکنان پرسپولیس در حال دویدن در ساحل
  بازیکنان پرسپولیس در حال دویدن در ساحل
 • تمرینات پرسپولیس در جزیره کیش
  تمرینات پرسپولیس در جزیره کیش
 • تمرینات پرسپولیس در جزیره کیش
  تمرینات پرسپولیس در جزیره کیش
 • تمرینات پرسپولیس در جزیره کیش
  تمرینات پرسپولیس در جزیره کیش
 • تمرینات پرسپولیس در جزیره کیش
  تمرینات پرسپولیس در جزیره کیش
 • تمرینات پرسپولیس در جزیره کیش
  تمرینات پرسپولیس در جزیره کیش
 • تمرینات پرسپولیس در جزیره کیش
  تمرینات پرسپولیس در جزیره کیش
 • تمرینات پرسپولیس در جزیره کیش
  تمرینات پرسپولیس در جزیره کیش
 • تمرینات پرسپولیس در جزیره کیش
  تمرینات پرسپولیس در جزیره کیش
 • تمرینات پرسپولیس در جزیره کیش
  تمرینات پرسپولیس در جزیره کیش
 • تمرینات پرسپولیس در جزیره کیش
  تمرینات پرسپولیس در جزیره کیش

عکس ها : رضا سعیدی پور

مطالب مرتبط :

تمرینات تیم فوتبال پرسپولیس در کیش

UserName