• تعداد بازديد :
  • شنبه 1382/08/24
  • تاريخ :

فريدون ناصري، از اعلام آمادگي 100 موسيقيدان براي حضور در اركستر فيلارمونيك كرايوا خبر داد


فريدون ناصري، در واكنش به برخي انتقادات مطرح شده در خصوص نحوه‌ي سفر اركستر سمفونيك به روماني دليل اين سفر را دعوت مسئولان هنري روماني از اين اركستر ذكر كرد.

رئيس اركستر سمفونيك تهران و مديرعامل خانه‌ي موسيقي به ايسنا گفت: در پي همكاري‌هاي بين‌المللي فرهنگي - هنري و به دنبال دعوت از اركستر فيلارمونيك روماني براي اجراي مشترك با اركستر سمفونيك تهران متقابلا مسئولان موسيقي روماني نيز از اركستر سمفونيك تهران براي اجراي برنامه مشترك در روماني دعوت كردند.

مدير عامل خانه‌ي موسيقي افزود: از آنجا كه هنرمندان رومانياني حدود 65 نفر با اتوبوس به تهران آمده بودند از ما نيز به همان تعداد دعوت كرده‌اند.

به گفته‌ي ناصري با توجه به مذاكرات انجام شده با مشاور امور بين‌الملل مركز موسيقي قرار شده كه از هنرمندان اركستر سمفونيك افرادي كه مايل هستند به صورت داوطلب اعزام بشوند، تا پس از اعلام آمادگي اعضاء قطعات اجرائي مشخص گردد.

رئيس اركستر سمفونيك تهران در عين حال از اعلام آمادگي 100 نفر از موسيقيدانان براي حضور در اركستر و مذاكره نهائي با مسئولان فيلارمونيك كرايوا خبر داد.

وي همچنين با انتقاد از برخي انتقادات مطرح شده در يكي از رسانه‌ها گفت: مديران رسانه‌ها همواره از افراد فرهنگ دوست و هميشه حامي هنرمندان بوده‌اند و اين جاي بسي تاسف است كه به افرادي جوياي نام كه خود را خبرنگار مي‌دانند اجازه مي‌دهند كه با قلمي اهانت‌آميز به هنرمندان عرصه موسيقي و استادي چون شهرام ناظري و هنرمنداني مانند مختاباد و سراج اهانت كنند و موفقيت‌هاي چشمگير مركز موسيقي در عرصه‌ي بين‌الملل ناديده گرفته شود.

UserName