• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • چهارشنبه 1386/04/13
 • تاريخ :

گزارش تصویری تمرین نمایش لبخند با شكوه آقای گیل

 • گزارش تصویری تمرین نمایش لبخند با شكوه آقای گیل
  گزارش تصویری تمرین نمایش لبخند با شكوه آقای گیل
 • گزارش تصویری تمرین نمایش لبخند با شكوه آقای گیل
  گزارش تصویری تمرین نمایش لبخند با شكوه آقای گیل
 • گزارش تصویری تمرین نمایش لبخند با شكوه آقای گیل
  گزارش تصویری تمرین نمایش لبخند با شكوه آقای گیل
 • گزارش تصویری تمرین نمایش لبخند با شكوه آقای گیل
  گزارش تصویری تمرین نمایش لبخند با شكوه آقای گیل
 • گزارش تصویری تمرین نمایش لبخند با شكوه آقای گیل
  گزارش تصویری تمرین نمایش لبخند با شكوه آقای گیل
 • گزارش تصویری تمرین نمایش لبخند با شكوه آقای گیل
  گزارش تصویری تمرین نمایش لبخند با شكوه آقای گیل
 • گزارش تصویری تمرین نمایش لبخند با شكوه آقای گیل
  گزارش تصویری تمرین نمایش لبخند با شكوه آقای گیل
 • گزارش تصویری تمرین نمایش لبخند با شكوه آقای گیل
  گزارش تصویری تمرین نمایش لبخند با شكوه آقای گیل
 • گزارش تصویری تمرین نمایش لبخند با شكوه آقای گیل
  گزارش تصویری تمرین نمایش لبخند با شكوه آقای گیل
 • گزارش تصویری تمرین نمایش لبخند با شكوه آقای گیل
  گزارش تصویری تمرین نمایش لبخند با شكوه آقای گیل
 • گزارش تصویری تمرین نمایش لبخند با شكوه آقای گیل
  گزارش تصویری تمرین نمایش لبخند با شكوه آقای گیل
 • گزارش تصویری تمرین نمایش لبخند با شكوه آقای گیل
  گزارش تصویری تمرین نمایش لبخند با شكوه آقای گیل

 

عكس: گلریز فرمانی

مطالب مرتبط:

خاطرات هنرپیشه ی نقش دوم

پایین، گذر سقاخانه" و هادی مرزبان

هادی مرزبان

منبع: تئاتر

UserName