• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • پنج شنبه 1386/04/07
  • تاريخ :

زندگی نامه شهید محمد صادق اسلامی 

زندگی نامه شهید محمد صادق اسلامی

 شهید اسلامی در سال 1311 در تهران به دنیا آمد همزمان هم کار می کرد و هم درس می خواند و در طول سال های 36 و 41 پست های زیدی را به عهده داشت و مشغول به خدمت بود. در سال 1330 با اتفاق شهید حاج صادق امانی گروه شیعیان را تاسیس کرد و در سال 1340 از اعضای موثر نهضت آزادی بوده و اعضای مرکزی شورای موتلفه اسلامی بود و بعد از اعدام حسنعلی منصور به مدت 2 سال زندان شد. در سال 1355 با شهید اندرزگو به تشکیل یک گروه ضربت علیه شاه دست زد و به زندان افتاد. شهید اسلامی اولین کسی بود که بعد از شهادت حاج آقا مصطفی از صحن حضرت عبدالعظیم در یک سخنرانی از رهبری انقلاب به عنوان امام خمینی یاد کرد ایشان به اتفاق شهید عراقی مسئول انتظامات کمیته استقبال امام و این مسئولیت در اقامتگاه امام نیز بعهده وی بود. در کابینه شهید رجایی به عنوان معاون هماهنگی و پارلمانی وزارت بازرگانی خدمت می کرد. از دوستان و یاران نزدیک مرحوم آیت الله طالقانی و عراقی، بهشتی، و بخصوص مطهری در ذکر بود سجایای اخلاقی ایشان و بی هیچ اعترافی قلم و زبان عاجز است. از سخنان شهید اسلامی در رابطه با تداوم انقلاب می گوید : انقلاب ما در شرایطی به سر می برد که نیاز شدید به شهیدان و خون های پاک آنها دارد بگذار با ناقابلی ها برویم و فدای اسلام شویم تا انها که در تداوم نهضت موثرترند باقی بمتنند و این بار گران را به سر منزل مقصود برسانند.

در هفتم تیر ماه 60 در فاجعه حزب جمهوری به آرزوی خود که همان شهادت بود رسید.

 

UserName