• تعداد بازديد :
  • چهارشنبه 1386/03/30 ساعت 15:14
  • تاريخ :

شیرینی پزی با 18 تا تخم مرغ

توضیح اولیه

این طرح درس در سه جلسه تنظیم شده است. "شیرینی پزی با یک دو جین تخم مرغ!" جلسه ی اول این سری، " شیرینی پزی با 18 تا تخم مرغ" جلسه ی دوم و "کسرهای تخم مرغی مساوی" جلسه ی سوم این سری است. البته شما می توانید با توجه به شرایط کلاستان فقط یک یا دو جلسه را انتخاب کنید.

 

اهداف

  • دانش آموزان درک خواهند کرد که یک کسر را می توان به صورت جزئی از یک مجموعه از عضوهای کاملاً یکسان به نمایش درآورد.
  • آنها خواهند توانست کسری را با داشتن مقدار کل ( مجموعه ) و جزئی از آن مجموعه، مشخص کنند.
  • روابط بین کسرها را با در نظر گرفتن مجموعه مشخص خواهند کرد. 

 

وسایل لازم

شانه تخم مرغ با گنجایش 18 عدد تخم مرغ برای هر گروه دو نفره از دانش آموزان ( می توانید از دیگر اشیاء مناسب هم به جای تخم مرغ استفاده کنید. )

 

روش تدریس

برگه ی "شانه تخم مرغ های 12 تایی " را با استفاده از دستگاه اورهد در کلاس نمایش دهید تا کسرهای مربوط به مجموعه 12 تایی را مرور کنید. به طور مثال از بچه ها بپرسید: "چطور باید 2/1 از 12 تا را نشان دهیم؟ " پاسخ های معادل را بپذیرید. ( مانند 12/6 ، 6/3 و ... ) و همچنین همه انواع چیدمان 6 تخم مرغ در یک شانه تخم مرغ 12 تایی را قبول کنید.

از دانش آموزان بخواهید تا تحقیق کنند که در صورتی که شانه تخم مرغ به جای 12 عدد، 18 عدد جا بگیرد، کسرهای آن ها چگونه تغییر خواهند کرد.

از دانش آموزان بخواهید تا تعداد مختلفی از تخم مرغ ها را کنار بگذارند تا کسر مربوط به تخم مرغ های باقی مانده در شانه تخم مرغ را پیدا کرده و نشان دهند.

همچنین باید به آن ها کسرهایی بدهید تا با استفاده از 18 تخم مرغ خود به نمایش درآورند. برگه گزارش " 18 تخم مرغ در یک جعبه " را هنگامی که دانش آموزان شکل های نمایش گوناگونی برای هر کسر به دست می آورند، مورد استفاده قرار دهید.

 

مراحل بعدی این درس نیز دقیقاً مانند "شیرینی پزی با یک دو جین تخم مرغ!"  است، با این تفاوت که همه جا، به جای مجموعه 12 تایی از مجموعه 18 تایی تخم مرغ استفاده خواهیم کرد. در پایان درس این پرسش ها را مطرح کنید:

 

پرسش هایی برای دانش آموزان:

1-از دانش آموزان بخواهید تا به کسرهایی که با استفاده از مجموعه 12 تایی تخم مرغ ساخته شده اند و کسرهایی که با استفاده از مجموعه 18 تایی تخم مرغ به وجود آمده اند، فکر کنند. آیا هیچ کسر مساوی به کار رفته است؟ مثلاً ما توانستیم . از 12 تا را مانند از 18 تا نمایش دهیم. اجزای نشان داده شده توسط این کسرها چه تفاوتی با هم دارند؟

2-ما با شانه های تخم مرغ به عنوان مدل هایی برای نمایش کسرها با تقسیمات 2 و 3 و 4 و 6 و 9 و 12 تایی کار کردیم. یک شانه تخم مرغ لازم است چند جای خالی داشته باشد تا بتوانیم با کسرهایی مانند 8/5 یا 5/3 کار کنیم؟ از دانش آموزان بخواهید تا کسرهای دیگری را که مایل به نشان دادن آنها هستند به وجود آورند.

3-چه روابطی بین کسرها را توانستید در این درس تشخیص دهید؟

 

توسعه

فعالیت را با تغییر اندازه شانه های تخم مرغ ادامه دهید. مثلاً از دانش آموزان بخواهید تا بررسی کنند که اگر شانه تخم مرغ آن ها 6 تایی یا 24 تایی باشد کسرهای آن ها چگونه تغییر خواهد کرد؟

 

ارزشیابی

پیش از ارزشیابی، سوالات زیر را برای خود مطرح کنید و به بررسی آنها بپردازید:
کدام دانش آموزان متوجه شدند که کسرها را می توان به صورت جزئی از یک مجموعه نمایش داد؟
کدام دانش آموزان می توانند با معلوم بودن مقدارهای کل ( مجموعه ) و جزء، کسر را مشخص کنند؟
چه فعالیت هایی برای آن دانش آموزانی که این توانایی را ندارند پیشنهاد می کنید؟
کدام دانش آموزان یا گروه ها می توانند روابط بین کسرها را به خوبی توضیح دهند؟
کدام گروه ها با یکدیگر به خوبی کار کردند؟
کدام گروه ها لازم است برای درس های بعدی تغییر کنند؟
اگر برخی از گروه ها در کار با یکدیگر موفق نبودند، چه دلایلی را باعث ایجاد مشکل می دانید؟ ( مثلاً آیا مشکلات آنها رفتاری و ارتباطی بود یا به دلیل اختلاف سطح علمی آنها به وجود آمد؟ )
 کدام بخش های درس به خوبی پیش رفت؟ کدام بخش ها در آینده نیاز به اصلاح دارد؟
در این مرحله، مهم است که بدانید آیا دانش آموزان می توانند: نشان دهند که یک کسر می تواند به عنوان جزئی از یک مجموعه نشان داده شود. کسری را مشخص کند، وقتی که مقدار کل و جزء به او داده شده است. روابط بین کسرها را در ارتباط با یک مجموعه 12 تایی تعیین کند. گزارش های دانش آموزان نیز می توانند به عنوان معیاری از درک دانش آموزان درباره روابط کسرها مورد استفاده قرار بگیرند. برای دانش آموزانی که نیاز دارند، می توانید تجربه ها و تمرین های بیشتری در نظر بگیرید.
 

مترجم: نیوشا حکمی

UserName