• تعداد بازديد :
  • چهارشنبه 1386/03/30 ساعت 15:14
  • تاريخ :

جورچین

توضیح اولیه

برای دیدن این مدل سازی فایل زیر را دانلود نموده و فایل 01 را اجرا کنید.

  دانلود جورچین

 

برای آوردن هر شکل به محوطه کار روی آن کلیک کنید.

وقتی که فلش فعال است، می توانید با کشیدن شکل ها در محوطه کار آنها را حرکت دهید.

برای چرخاندن یک شکل این دکمه را فشار دهید و سپس روی شکل کلیک کنید.

برای تبدیل یک شکل به شکل تقارن یافته آن، این دکمه را فشار دهید و سپس روی شکل کلیک کنید.

می توانید هر شکلی را که می خواهید با انتخاب این دکمه و پس از آن کلیک کردن روی شکل مورد نظر، پاک کنید.

شرح آزمایش

  1. طرح شما چه خصوصیات جذابی دارد؟
  2. آیا با شکلی برخورد کردید که راحت تر یا سخت با دیگر شکل ها جور شود؟ اگر این طور است، چرا؟
  3. اگر تعداد زیادی از  تکه ها را کنار هم بگذارید، چگونه با هم جور می شوند؟
  4. چه وقتی مجبور می شوید از تقارن استفاده کنید؟ آیا به جای استفاده از تقارن می توانید از دوران استفاده کنید؟
 

مترجم: آذین آزادی

 
UserName