• تعداد بازديد :
  • چهارشنبه 1386/03/30 ساعت 15:14
  • تاريخ :
تقسیم مستطیل
هوشمند حسن‌نیا

به خاطر شباهت زیاد میان عملیات ضرب و تقسیم، تقسیم و ضرب مستطیلی با هم توضیح داده می‌شود. چون می‌توان آرایه‌ای مستطیلی متشکل از 42 مربع را به صورت 6 دسته‌ی 7 تایی یا 7 دسته‌ی 6 تایی نمایش داد، پس تقسیم 42 بر 7 معادل این است که 6 دسته‌ی 7 تایی در 42 وجود دارد. هم‌چنین می‌توانیم 42 را بر 8 تقسیم کنیم و مشاهده کنیم که 5 دسته‌ی 8 تایی و 1 دسته‌ی 2 تایی به وجود می‌آید. این کارگاه مجازی، مفهوم خارج قسمت و باقیمانده را به صورت گرافیکی نمایش می‌دهد و کاربر می‌تواند نمایش تقسیم هر عدد کوچک‌تر از 100 را از کارگاه بخواهد.

UserName
    فهرست مطالب این موضوع تقسیم مستطیل