• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 4758
 • شنبه 1382/8/17
 • تاريخ :

تربیت و جرئت اخلاقی ( قسمت سوم )


بی جرئتی در چه كسانی بیشتر است؟

هدف  در پرورش جرئت

طـُرق ایجاد جرئت

طرق تقویت جرئت

بی جرئتی در چه كسانی بیشتر است؟

-در خانواده لجام گسیخته ،‌ بی بند و بار،بی برنامه و خانواده ای كه قدرت رهبری آن ضعیف است.

-در بین كسانی كه در محیط پر از نیرنگ  و ریا  و فریب زندگی می كنند.

-در خودخواهان ، جاه طلبان ،‌ حسودانو بداندیشان...

هدف  در پرورش جرئت

-او را كودكی  با ظرفیت و پر تحمل بپرورانیم .

-فردی بسازیم كه دروغین نباشد و از حقیقت طفره نرود.

-عجز و ناتوانی خود را همه گاه  در زیر ماسكی  پنهان نسازد .

-در راه حق و صدق بایستد وحتی در صورت لزومازجان مایه بگذارد .

-اگر چیزی را نمی داند بگوید نمی دانم .

-اگر تعریف اورا كردند و او چنان صفاتی را واجد نبود خرسند نشود بلكه علیه آن بایستد.

-اگر خلافی را مرتكب شد با فریب خویش دیگران را به خطر نیندازد و خود را خلاص نكند .

-اگر چیزی را دوست داشت یا  نداشت،به صراحت اعلام كند .

-اگر از او انتقاد نكردند خود را معصوم و بی خطا نپندارد .

-اگر چیزی را نمی فهمد سر تكان ندهد و بله بله نگوید و ...

طـُرق ایجاد جرئت

1- ارائه الگو :

هرگز به كودك نگویید شجاع و با جرئت باش.اگر می خواهید فرزندتان با جرئت  باشد عملاً به او درس دهید و خود را الگویاومعرفی كنید .  در كودك روحیهیهمانندی وجود دارد عمل شما را می بیند و تقلید می كند.

2- آموزش :

آموزش مستقیم نیز از راه و روش های مهم در ایجاد جرئت است ولی هرگز تأثیرش به اندازه نقش  الگو نیست.گاهی یك تذكرو یك پند و اندرز، خط مشی ها را عوض می كند و نیز ایجاد اینزمینه كه طفل نیازی به دروغ نداشته باشد .

3- انتقاد از جبن :

گاهی لازم است  كه اگر كودك دچار خطا و ترس شده است از او انتقاد كنیم ، منتها انتقادی ملایم و توأم با خیر خواهی .

مثلاً بگوئیم كه :  چرا ترسیدی ؟  جای ترس نبود،لازم بود با جرئت باشی، پسری  چون تو نباید بزدل باشد، و ...

4- تلقین :

تلقین هم توسط خود  و هم  توسط دیگران ( القاء ) در آدمی بسیار نفوذ می كند؛البته اگر از سوی افراد بزرگ تر و مورد احترام و مخصوصاً برای كودكانده سال به بالا باشد بسیار مؤثرتر است .تلقینات بهتر است صبح ها پس از بیداری و شبها قبل از خواب صورت گیرد.تلقین درباره خود بهتر است با صدای محكم و آرام  و حتی جلوی آینه صورت گیرد؛مثلاً بدین گونه: من جرئت دارم.باید هم با جرئت باشم من راست می گویم.من صریح خواهم بود . من نمی ترسم ...

5 - ذكر داستان ها :

داستان ها ،‌ بیان عمل قهرمانان و راه و رسم گذشتگان  وسیله خوبی  برای ایجاد جرئت است.داستان ها باید هدفدار و موجد حالات  و رفتار ایده آلی باشدو‌از حالات قهرمانی  و جنبه های اعجاب آور و شگفت انگیز حیات بحث كند .

طرق تقویت جرئت

1- ایجاد ایمان :ایمان به این كه او می تواند و باید جرئت داشته و منشاء ‌اثری باشد .

هر چه زمینهی ایمانی آدمی بیشترباشد، توفیق در داشتن جرئت زیادتر است و این از آنجهتاست كه آدمی می خواهد یك پناهگاه روحی قوی داشته و خود را در سایه آن آرامش بخشد .

با ایمان به خدا و معاد، این قدرت  در آدمی تقویت می شود و زمینه را برای رشد و یا ایجاد یك ضامن اجرایی قوی فراهم می سازد . عشق به حق و وصول به او می تواند سرچشمهیمزایا و مقصودها باشد،بدان گونه كه آدمی به خاطر وصول بدان،همه چیز حتی جان خود را ناچیز بشمارد . ولی این امر به شرطیاستكه ایمان توأم با خلوص باشد و مدح و ذم در برابرش یكسان گردد.

كودك طبیعتاً در اوان كودكی جرئت دارد ولی ایمان ندارد  و این مربی است كه باید این زمینه را به موازات رشد در او پدید آورد .

2- ایجاد اعتماد به نفس  كه آن به حقیقت نتیجه ایمان است؛خواه ایمان به خدا و خواه ایمان به امر و مسئله ی دیگر.

3- واداشتن به تجزیه و تحلیل  مسئله : توجیهات صحیح از زندگی می تواند زمینه جرئت را در دل آدمی وارد كند تا مسائل  و مشكلاتی را كه در پیش رویش قرار دارد  بررسی كند ، عوارض و معایب امور را درك و تفسیر كند و ببیند در سایه اتخاذ فلان روش به چه عواقبی دچار می شود و بر اثر اتخاذ روش دیگر چه نتایجی عاید او خواهد شد .

فی المثل گاهی آدمی می ترسد. بررسی این مسئله كه از چه چیز می ترسد  و چرا می ترسد می تواند راهگشای او به سوی جرئت و قدرت  باشد.

4- انتخاب همكار و همراه : آدمی از این كه در مواجهه با مشكلی خود را تنها می بیند نگران و افسرده و گاهی مضطرب و ترسان است.این  زمینه در كودكان بسیار قوی و نیرومند است ، دلیل آن این است كه وقتی مسئولیتی به او واگذار می شود همه گاه بحث می كند « چرا این كار را من انجام دهم ؟ چرا دیگری نكند و ... » وجود معاون و هم سان،او را از این تنهایی نجات می بخشد.شك نیست هر چه معاون همراه  برای او قوی ترباشد ،دلگرمی و پیروزی او بیشتر است و به همین نظر باید خدا را به عنوان ناظر و همراه به او معرفی كرد .

5- ایجاد زمینه برای تمرین : تجارب نشان می دهد كه اثر تمرین و عمل به مراتب بیشتر از پند و اندرز و آموزش است . به عبارت دیگر مصلحت آن است كه والدین كودكان دم بر بندند و دست عمل بگشایند .

اعتراف والدین به اشتباه خود در حین بروز خطا،درس عملی آموزنده برای پرورش جرئت است و به طفل نشان می دهد كه او هم باید به خطای خود اعتراف كند،چون هیچ انسانی كامل و دور از خطا نیست  .

 6- استفاده از زمینهیعاطفی و احساسی :گاهی یك خطابهیآتشینو یك سخنرانی مهیج می تواند جرئتی را برانگیزاند و روحیه ای را تقویت نماید. ذكر داستان های مهیج و شورانگیز در این زمینه فوق العاده مؤثر است .

اگر در خصوص این موضوع سوالی داشتید، به مشاوره تبیان مراجعه نمایید .
لطفاً، ببخشید و متشکرم را به کودکان بیاموزید

لطفاً، ببخشید و متشکرم را به کودکان...

لطفاً، ببخشید و متشکرم را به کودکان بیاموزید
وظایف والدین در تربیت مذهبی كودك

وظایف والدین در تربیت مذهبی كودك

وظایف والدین در تربیت مذهبی كودك
نقش والدین در تربیت مذهبی كودك

نقش والدین در تربیت مذهبی كودك

نقش والدین در تربیت مذهبی كودك
مراحل پرورش مذهبی کودک

مراحل پرورش مذهبی کودک

مراحل پرورش مذهبی کودک
UserName