• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • دوشنبه 1386/03/21
  • تاريخ :

گرایش های سیاسی زمینه ژنتیكی دارد

گرایش های سیاسی

گروهی از محققان با استناد به مطالعه جدید خود می گویند بخشی از گرایش های سیاسی مردم از ساختار ژنتیكی آنان سرچشمه می گیرد.

 به گزارش کیهان سایت «لایوساینس» در گزارشی به قلم «جان جاست»، روانشناسی از دانشگاه نیویورك می گوید افرادی كه مقیدتر هستند و نظم و ترتیب، ساختار محكم و بسته بودن زندگی خود را ترجیح می دهند، معمولا از نظر سیاسی محافظه كارترند ولی آنان كه آماده تجربه های تازه هستند، معمولا از لحاظ سیاسی لیبرال ترند.

این روانشناس كه مطالعات متعددی مربوط به بیش از 22 هزار نفر از 22 كشور را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرارداده است، می گوید زمانی كه بحث گرایش های سیاسی مردم مطرح می شود، خصوصیات روانی تنها نیمی از داستان است و همانگونه كه مطالعه در مورد دوقلوها و گرایش های سیاسی شان نشان می دهد، نیم دیگر موضوع از چگونگی ساختار ژنتیكی آنان سرچشمه می گیرد.

«جاست» با توجه به وجود گرایش های قوی و گسترده سیاسی در آمریكا تصمیم گرفت مشخص كند كه آیا لیبرال ها و محافظه كاران از نظر ویژگی های روان شناختی با یكدیگر تفاوت دارند؟

تحلیل مطالعه قبلی، از جمله تحقیقی كه توسط خود او انجام شده، نشان داد، ظاهراً لیبرال ها بیشتر به سمت ناآرامی و نوآوری گرایش دارند. برای مثال، آنها از تغییرات اجتماعی حمایت می كنند در حالی كه محافظه كاران اطمینان و تحكیم ساختار را ترجیح می دهند و در نتیجه مایلند وضعیت موجود حفظ شود.

از یافته های «جاست» كه به تفصیل در مجله «روانشناسی آمریكا» چاپ شده چنین برمی آید كه تقریباً 50 درصد گرایش های سیاسی مردم، ناشی از «عوامل محیطی» یا موقعیت هایی است كه آنان در طول زندگی شان با آنها روبرو شده اند.

او گفت برای مثال، زمانی كه مردم از مرگ یا تروریسم وحشت داشته باشند یا دریك حالت نامطمئن بسر می برند، محافظه كارتر می شوند. مطالعه بازماندگان حادثه 11 سپتامبر درمركز تجارت جهانی آمریكا، نشان داد كه 38 درصد آنان در 18 ماهی كه از حادثه می گذشت، محافظه كارتر شدند در حالی كه فقط 13 درصد آنان لیبرال تر شده بودند.

عامل دیگری كه باورهای سیاسی یك شخص را شكل می دهد، واقعیت های زیست شناختی یا بیولوژی است. تحقیق «جان هیبینگ»، استاد علوم سیاسی دانشگاه نبراسكا نشان داد تشابه اعتقادات سیاسی دوقلوهای همسان بیشتر از دوقلوهای غیرهمسان است و می دانیم كه ژن های مشترك بین دوقلوهای همسان نیز به مراتب بیشتر از ژن های مشترك دوقلوهای غیرهمسان است.

«هیبینگ» می گوید شاید 50 درصد از باورهای سیاسی ما ریشه در ژنتیك داشته باشد. او معتقد است هرچند بعید است كه ژنتیك مردم را به گونه ای قاطعانه و تغییرناپذیر لیبرال یا محافظه كار كند، اما ژن ها می توانند یك فرد را در برابر برخی ارزش های خاص مستعد یا مقاوم كنند یا واكنش های او را در موقعیت های مختلف به شیوه ای خاص شكل دهند.

هیبینگ می گوید این یافته شاید بتواند راه را برای ایجاد یك جامعه مداراگرتر هموار كند.

 

UserName