• تعداد بازديد :
  • پنج شنبه 1382/08/15
  • تاريخ :

برترین های جشنواره نمایش های كوتاه

برترین های‎ نخستین جشنواره‎ نمایش‎ كوتاه‎ و خلاقیت‎های‎ نمایشی‎‎ معرفی شدند.

به‎ گزارش‎ واحد مركـزی‎ خبـر، هیـات‎ داوران‎ نخستین‎ جشنواره‎‎ نمایش‎ كوتاه و خلاقیت‎هــای‎ نمایشی‎‎ در اسلامـشهـر بـا بـررسـی 10 اثـر برگزیده‎‎ بخش‎ نهایی‎ جشنواره برترین‎ هـا را معرفی‎ كرد.

در بخش‎ بازیگری‎‎ زن‎‎ هیات‎ داوران این جشنواره،‎ جایزه‎‎‎ رتبه اول‎ در این‎ بخش‎ را به خانم‎‎ «مریم شجاعی»‎ به‎ خاطر بازی‎ در نمایش‎ «سبز سرخ‎»، جایزه‎‎‎ رتبه دوم‎ بازیگر زن‎ را به بـازیگـر نمایش‎ «گفتگوی‎ بی‎ پایان‎ ستاره‎‎» و جایـزه رتبه‎‎‎ سوم‎‎ این‎ بخش‎ را به خانم «سمانه گودرزی‎» به‎ خاطر بازی‎‎ در نمایش‎ «رویای تلخ‎» اهـدا كرد.

همچنین‎‎ لوح‎ سپاس‎ این بخش‎ به‎ خـانـم‎ «زینـب‎ دربندی»‎‎ به‎ خاطر بازی در نمایش‎ «میهمانی‎» اهدا شـد.

در بخش‎ بازیگر مرد هیات‎ داوری‎ جایزه‎‎ رتبـه اول‎ را به‎‎ «اكبر قهرمانی»‎ به خاطر بـازی‎ در نمایش‎ «خشم‎‎ و هیاهو»، جایزه‎‎‎ رتبه دوم بـه «علیرضا مدنی‎» بازیگر نمایش‎ «سبـز ســرخ‎» و جایزه‎‎‎‎ رتبه سوم‎ را به طور مشترك‎ به «عـادل‎ زكاوت»‎ به‎ خاطر بازی‎‎ در «تراژدی سهـراب‎» و «هادی‎‎‎‎‎ پوراحمدی» برای بازی در نمایش‎ «آقای نویسنده‎» اهدا كرد.

همچنین‎‎ لوح‎ سپاس‎ این بخش‎ به‎ «بهـرام‎ سـروی‎ نژاد» پرسشگر نمـایـش‎  «خشـم‎ و هیـاهـو» و «مسعود بهارلو» بازیگر در« گفتگوی‎ بی‎ پایان‎ ستاره‎» اهدا شد.

در بخش‎ نمایشنامه‎ نویسی‎ هیات‎ داوری‎ هیـچ‎ یك‎ از آثار شركت‎ كننده‎ دراین‎ بخش‎ را حائز كسب‎ رتبه‎‎‎ نخست‎‎ ندانست و جـایـزه رتبـه دوم‎ این‎ بخش‎ رابه‎‎‎ «امیر سهیلی»‎ نویسنده نمایشنامه «میهمانی‎» و جایزه‎‎‎ رتبه سوم‎ را بـه «هـادی‎ پوراحمدی»‎‎ نویسنده‎‎‎ نمایشنامه آقای نویسنده و «مهدی‎‎ شكرزاده»‎‎‎ نویسنده نمایشنامه «رویـای تلخ‎» اهدا كرد.

UserName