• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • دوشنبه 1386/03/14
  • تاريخ :

مقام مادر

مادر

هیچ شغلى به شرافت مادرى نیست .

خدمت مادر به جامعه از خدمت معلم بالاتر است ، و از خدمت همه كس بالاتر است .

در دامن مادر ، بچه‏ها بهتر تربیت مى‏شوند تا پیش استادان .

دامن مادر بزرگترین مدرسه‏اى است كه بچه در آن جا تربیت مى‏شود .

مادر خوب ، بچه خوب تربیت مى‏كند .

اگر مادرها ، مادرهاى با فضیلت باشند ، اولاد با فضیلت تحویل مى‏دهند .

خداى نخواسته - اگر مادر منحرف باشد ، بچه از همان دامن مادر منحرف بیرون ‏مى‏آید .

شما خانم ها شرف مادرى دارید ، كه در این شرف از مردها جلوتر هستید.

درست ‏شدن كشورها مرهون شماهاست ، مرهون شما مادرهاست ، خرابى و آبادى‏ كشورها تابع شماهاست .

رحمت‏ خداوند بر مادرانى كه جوانان نیرومند خود را به میدان دفاع از حق ‏فرستاده ، و به شهادت ارجمند آنان افتخار مى‏كنند .

ملتى كه خواهران و مادران دلیرش ، افتخار به مرگ جوانان برومندش مى‏كند كه ‏در صف شهدا هستند ، پیروز است .

مادران شجاع فرزندان اسلام ، خاطره جانبازى و رشادت زنان قهرمان را در طول‏ تاریخ زنده كرده‏اند .

اساسا تربیت از دامن پاك مادر و جوار پدر شروع مى‏شود ؛ و با تربیت ‏اسلامى و صحیح آنان، استقلال و آزادى و تعهد به مصالح كشور پایه‏ریزى مى‏شود.

 

UserName