• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • دوشنبه 1386/03/14
  • تاريخ :

كاخ‏نشینان و كوخ‏نشینان

امام خمینی

ما باید كوشش كنیم كه اخلاق كاخ‏نشینى را از این ملت بزداییم .

اكثر این خوی هاى فاسد از طبقه مرفه به مردم دیگر صادر شده است .

طبع كاخ‏نشینى منافات دارد با تربیت صحیح ، منافات دارد با اختراع و تصنیف و تالیف و زحمت .

ما وقتى كه در مذهب خودمان ملاحظه مى‏كنیم كه فقه ما آن طور غنى است ، و فلسفه ما آن طور غنى است، مى‏بینیم اشخاصى كه این فقه را به این غنا رساندند ، و آن اشخاصى كه این فلسفه را به این غنا رساندند كاخ‏نشنان‏نبودند ، كوخ‏نشینان بودند .

تزلزلى كه در بین كاخ‏نشینها هست در بین كوخ‏نشینها نیست ؛ آرامشى كه این ‏طبقه محروم دارند ، آن طبقه‏اى كه به خیال خودشان در آن بالاها هستند ندارند .

ما در طول مشروطیت از این كاخ‏نشینها خیلى صدمه خوردیم . مجلس هاى ما مملواز كاخ‏نشین بود ، و در بینشان معدودى بودند كه از كوخ‏نشین ها بودند ؛ و همین‏معدودى از كوخ‏نشین ها بودند كه خیلى از انحرافات جلوگیرى مى‏كردند .

ما - بحمد الله - امروز همه دست اندر كارهایمان كاخ‏نشین نیستند ، دولت‏ ما یك دولت كاخ‏نشین نیست . آن روزى كه دولت ما توجه به كاخ پیدا كرد ، آن روز است كه باید ما فاتحه دولت و ملت را بخوانیم .

آن روزى كه رئیس جمهور ما - خداى نخواسته - از آن خوى كوخ‏نشین بیرون ‏برود و به كاخ‏نشینى توجه بكند ، آن روز است كه انحطاط براى او و براى ‏كسانى كه با او تماس دارند پیدا مى‏شود .

كاش كاخ‏نشینان حال دردمندان ما را مشاهده مى‏كردند ، تا به جنایات دولت‏ جبار آمریكا دامن نزنند !

شما طبقه جوان برومند زاغه‏نشین ، بر آن اشخاص كاخ‏نشین شرافت دارید ، و شما هستید كه اسلام را حفظ كردید .

یك موى سر این كوخ‏نشینان و شهید دادگان به همه كاخ ها و كاخ‏نشینان‏ جهان شرف و برترى دارد .

این پایین شهری ها و این پابرهنه‏ها- به اصطلاح شما ! - اینها ولى نعمت ماها هستند .

اگر همراهى این توده‏هاى محروم نبود ، حكومت نمى‏توانست برقرار باشد .

اگر نبود همت این محرومان و همت این روستاییان و همت این جنوب‏شهری ها ، اگر نبود این، نه رژیم سابق ظلمش از بین رفته بود و نه ما درمقابل مشكلات مى‏توانستیم مقاومت كنیم .

آنهایى تا آخر خط با ما هستند كه درد فقر و محرومیت و استضعاف را چشیده ‏باشند .

 

UserName