• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • دوشنبه 1386/03/14
  • تاريخ :

سیاست خارجى

امام خمینی

ما با حفظ استقلال، با تمام كشورها روابط دوستانه خواهیم داشت.

ما روابط دوستانه با همه ملت‏ها داریم، و دولت‏ها هم اگر با ما به طور احترام [آمیز] رفتار كنند، احترام متقابل را داریم.

سیاست خارجى ایران با همه دول بر حسب احترام متقابل است و هیچ فرقى بین دول در این باره نیست.

ما با تمام دولت ها در صورتى كه دخالت در امور داخلى ما نكنند و براى ما احترام متقابل قائل باشند، با احترام رفتار مى‏كنیم.

رابطه با كشورهاى خارجى كه نمى‏خواهند ما را ببلعند باید باشد. با آنها كه مى‏خواهند از طریق روابط، ما را وابسته بكنند هیچ لزومى ندارد، و باید با احتیاط با آنها برخورد شود.

ما طرفدار مظلوم هستیم، هر كسى در هر قطبى كه مظلوم باشد ما طرفدار آنها هستیم.

ما وظیفه داریم مردم مظلوم و محروم را نجات دهیم.

تكلیف اسلامى مسلمانان است كه اگر كسى مظلوم واقع شد، باید به آنان كمك كرد.

ما وظیفه داریم پشتیبان مظلومین و دشمن ظالمین باشیم.

ما با هر نوع معامله‏اى كه مصالح مسلمین را آسیب برساند مخالفیم.

وقتى ما خدمتگزار ملت شدیم ملت هم پشتیبان ما خواهد شد، و در این صورت است كه طمع خارجی ها قطع خواهد شد.

ما با ملت ها مخالفتى نداریم، ما با دولت هایى كه ظالم هستند، چه به ما ظلم كرده باشند و چه به برادران مسلمان ما ظلم كرده باشند و بكنند، با آنها دشمن هستیم.

حاضر نیستیم كه دولتى بخواهد مبادلات اقتصادى را اهرمى براى نفوذ سیاسى و تحمیل اغراض استعمارگرانه خود قرار دهد.

دنیا دیگر وضعش جورى شده است كه نمى‏تواند قبول كند كه همه «بنده» باشند و یك عده «آقا» باشند.

ما در روابطمان با سایر كشورها، همچنان كه ظلم را نمى‏پذیریم به كسى هم ظلم نمى‏كنیم .

رابطه بین یك ملت بپاخاسته براى رهایى از چنگال چپاولگران بین المللى، با یك چپاولگر عالمخوار همیشه به ضرر ملت مظلوم و به نفع چپاولگر است.

ما با هر كشورى كه بخواهد ظلم كند مخالفیم، حال این كشور چه در غرب باشد و چه در شرق.

امروز كشورى كه غیر متعهد است ایران است، یك كشور دیگر پیدا نمى‏كنید كه «غیرمتعهد به معناى واقعى‏اش» باشد.

هر كس در هر مقام كه خیال سازش با شرق و غرب را داشت، بى‏محابا و بدون هیچ ملاحظه‏اى او را از صفحه روزگار براندازید!

دفاع از اسلام و حزب الله اصل خدشه‏ناپذیر سیاست جمهورى اسلامى است.

ما نمى‏توانیم حساب خودمان را از حساب سایر مسلمین جدا كنیم.

اهتمام به امور مسلمین از اوجب واجبات است.

اهتمام به امور مسلمین از فرایض مهمه اسلام است.

ما امید واثق داریم كه ملل اسلامى در آتیه نزدیكى بر استعمار چیره شوند، و ما در موقع خود ـ به خواست خداى تعالى ـ از هیچگونه فداكارى دریغ نمى‏كنیم.

حكومت ما حكومت مستقل است، و در صورتى كه كشورها دخالتى در امور داخلى ما نداشته باشند، ما با آنها روابط دوستانه داریم.

 

UserName