• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • دوشنبه 1386/03/14
  • تاريخ :

دنیادوستى و قدرت‏طلبى

امام خمینی

دنیا آنى است كه در ما هست، كه ما را از مبدا كمال دور مى‏كند، و به نفس‏و نفسانیت‏خودمان مبتلا مى‏كند.

هر چه توجه نفس به دنیا بیشتر گردد ، به همان اندازه از توجه به حق و عالم ‏آخرت غافل گردد .

تمام مفاسد روحانى و اخلاقى و اعمالى ، از حب به دنیا، و غفلت از حق تعالى‏و آخرت است .

علمى كه انسان را به خدا نزدیك مى‏كند ، در نفس دنیاطلب باعث دورى بیشتر از درگاه ذى الجلال مى‏گردد .

هر چه وجهه قلب به تدبیر امور و تعمیر دنیا بیشتر شد و علاقه افزون گردید ، غبار ذلت و مسكنت ، بر او بیشتر ریزد ، و ظلمت مذلت و احتیاج ، زیادتر آن‏را فرا گیرد .

اى عزیز ! تو اگر عار ندارى از طلب دنیا ، لااقل از مخلوق ضعیف ، كه مثل خود توست ، طلب مكن .

توجه و تعلق نفس به مادیات ، انسان را از كاروان انسان ها باز مى‏دارد ، و بیرون رفتن از تعلقات مادى و توجه به خداى تبارك و تعالى ، انسان را به مقام ‏انسانیت مى‏رساند .

دنیاى مذموم همین است كه‏ انسان توجه داشته باشد و لو به یك تسبیح ، و لو به‏ یك كتاب .

توجه به زرق و برق دنیا انسان را از آن احساس انسانى‏اش مى‏برد .

اگر بخواهند در ضیافت‏خدا وارد بشوند ، به اندازه وسع خودشان ، باید از دنیا اعراض كنند و قلبشان را از دنیا برگردانند .

ثروتمندان فقرایى هستند در صورت اغنیا ، و نیازمندانى هستند در لباس ‏بى‏نیازان .

بیرون رفتن از تعلقات مادى و توجه به خداى تبارك و تعالى ، انسان را به‏ مقام انسانیت مى‏رساند .

بدان كه این عالم دنیا ، براى نقص و قصور و ضعفى كه در آن است ، نه داركرامت و جاى ثواب حق تعالى است ، و نه محل عذاب و عقاب است .

ترس از مرگ براى كسانى است كه دنیا را مقر خود قرار داده ، و از قرارگاه ‏ابدى و جوار رحمت ایزدى بى‏خبرند .

هر مقامى كه براى بشر حاصل مى‏شود ، چه مقام هاى معنوى و چه مقام هاى مادى ، روزى گرفته خواهد شد ، و آن روز هم نامعلوم است .

كسى كه رابطه با خدا دارد شكست ندارد . شكست مال كسى است كه آمالش دنیا باشد .

آنها جان خودشان را براى اسلام و براى مصلحت كشور اسلامى فدا مى‏كنند ، و ما سر خون آنها این جا بنشینیم و با هم جنگ و ستیز كنیم ! این در منطق اسلام ازبزرگترین گناهان است .

قدرت طلبى از هر كه باشد ، از شیطان است .

این قدر دنبال این نباشید كه ما خانه‏مان چه جور است و زندگى‏مان چه جور است‏ دنبال آن شرافت انسانى باشید ، دنبال آن معنا باشید كه شما را پیروز و چه ... ، كرد .

امورى كه مربوط به این عالم است گذراست ، زودگذر هم هست ، و پیروزی ها وشكست ها و خوشی ها و ناخوشی هاى این دنیا بیش از چند روزى و مقدار اندكى پایدارنیست .

 

UserName