• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • دوشنبه 1386/03/14
  • تاريخ :

خودبینى و خودخواهى

امام خمینی

تمام فسادهایى كه در عالم پیدا مى‏شود ، از خودخواهى پیدا مى‏شود .

تمام مفاسدى كه در عالم واقع مى‏شود از این توجه به خود است .

مدامى كه انسان خودش را مى‏بیند ، نمى‏تواند به آن راهى كه راه هدایت است‏ دست پیدا بكند .

هیچ شكى در این نكنید كه هر كه گفت من؛ این من، شیطان است .

بدان كه رذیله عجب از حب نفس پیدا مى‏شود .

خود محورى ، من ، نه غیر ، این در همه نفوس هست ، مگر این كه تهذیب‏ بشود .

چقدر انسان باید جاهل باشد كه این چیزها را مقام بداند ؛ و چقدر ضعیف النفس ‏باشد كه این حكومت را ، حكومت ها را یك مقام بداند .

بكوشید تا حجاب خودیت را بردارید و جمال جمیل او - جل و علا - را ببینید ؛ آن گاه است كه هر مشكلى آسان و هر رنجى و زحمتى گواراست .

خودبینى ارث شیطان است .

تا این خود خواهی ها در بشر هست ، این جنگ ها و این فسادها و این ظلم ها و ستمگری ها هست .

اگر - خدا نخواسته - كارها با خودخواهى و غرور همراه شد ، مبدا شكست انسان ‏است .

نمى‏شود كه انسان هم خودپرست باشد و هم خداپرست . نمى‏شود كه انسان هم منافع‏ خودش را ملاحظه كند و هم منافع اسلام . باید یكى از این دو تا باشد .

من اگر براى خودم نسبت به سایر انسان ها یك مرتبتى قائل باشم ، این انحطاط فكرى است، و انحطاط روحى .

اگر انسان در هر امرى كه وارد مى‏شود ، در آن امر خودخواهى را كنار بگذارد و مصلحت را ملاحظه بكند، و خدا را ملاحظه بكند ، هم موفق مى‏شود و هم از خطراتى‏ كه بر این خود خواهى مترتب است در امان مى‏ماند .

نزاغ مال خودخواهى است ، از نقطه نفس انسان پیدا مى‏شود .

دو جور تعریف داریم، یك وقت این است كه آدم تعریف مى‏كند ، مى‏خواهد خودش را نشان بدهد، این ابلیس است . یك وقت از خودش تعریف مى‏كند براى‏ این كه هدایت كند دیگران را ، این نفس رحمان است .

هواى نفس انسان مى‏خواهد هر چه بشود بگوید من كرده‏ام ، و این آثار خودخواهى‏است ؛ و اختلافاتى هم كه مشاهده مى‏شود از ضعف ایمان است .

هیچ فردى نمى‏تواند ادعا كند كه من نقص ، هیچ ندارم . اگر كسى ادعا كرد این را ، بزرگترین نقصش همین ادعاست .

غرور از پیروزی ها ، آفت بزرگى است كه شیطان باطنى در بندگان خدا به وجود مى‏آورد ، تا آنان را از راه حق منحرف كند .

غرور و غفت انسان را به تباهى مى‏كشد .

كبر از اخلاق خاصه شیطان است .

هر كس جهلش بیشتر و عقلش ناقصتر است ، كبرش بیشتر است .

هر كس علمش بیشتر و روحش بزرگتر و صدرش منشرحتر است ، متواضعتر است .

 

UserName