• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 1199
 • دوشنبه 1386/3/14
 • تاريخ :

خودبینى و خودخواهى

امام خمینی

تمام فسادهایى كه در عالم پیدا مى‏شود ، از خودخواهى پیدا مى‏شود .

تمام مفاسدى كه در عالم واقع مى‏شود از این توجه به خود است .

مدامى كه انسان خودش را مى‏بیند ، نمى‏تواند به آن راهى كه راه هدایت است‏ دست پیدا بكند .

هیچ شكى در این نكنید كه هر كه گفت من؛ این من، شیطان است .

بدان كه رذیله عجب از حب نفس پیدا مى‏شود .

خود محورى ، من ، نه غیر ، این در همه نفوس هست ، مگر این كه تهذیب‏ بشود .

چقدر انسان باید جاهل باشد كه این چیزها را مقام بداند ؛ و چقدر ضعیف النفس ‏باشد كه این حكومت را ، حكومت ها را یك مقام بداند .

بكوشید تا حجاب خودیت را بردارید و جمال جمیل او - جل و علا - را ببینید ؛ آن گاه است كه هر مشكلى آسان و هر رنجى و زحمتى گواراست .

خودبینى ارث شیطان است .

تا این خود خواهی ها در بشر هست ، این جنگ ها و این فسادها و این ظلم ها و ستمگری ها هست .

اگر - خدا نخواسته - كارها با خودخواهى و غرور همراه شد ، مبدا شكست انسان ‏است .

نمى‏شود كه انسان هم خودپرست باشد و هم خداپرست . نمى‏شود كه انسان هم منافع‏ خودش را ملاحظه كند و هم منافع اسلام . باید یكى از این دو تا باشد .

من اگر براى خودم نسبت به سایر انسان ها یك مرتبتى قائل باشم ، این انحطاط فكرى است، و انحطاط روحى .

اگر انسان در هر امرى كه وارد مى‏شود ، در آن امر خودخواهى را كنار بگذارد و مصلحت را ملاحظه بكند، و خدا را ملاحظه بكند ، هم موفق مى‏شود و هم از خطراتى‏ كه بر این خود خواهى مترتب است در امان مى‏ماند .

نزاغ مال خودخواهى است ، از نقطه نفس انسان پیدا مى‏شود .

دو جور تعریف داریم، یك وقت این است كه آدم تعریف مى‏كند ، مى‏خواهد خودش را نشان بدهد، این ابلیس است . یك وقت از خودش تعریف مى‏كند براى‏ این كه هدایت كند دیگران را ، این نفس رحمان است .

هواى نفس انسان مى‏خواهد هر چه بشود بگوید من كرده‏ام ، و این آثار خودخواهى‏است ؛ و اختلافاتى هم كه مشاهده مى‏شود از ضعف ایمان است .

هیچ فردى نمى‏تواند ادعا كند كه من نقص ، هیچ ندارم . اگر كسى ادعا كرد این را ، بزرگترین نقصش همین ادعاست .

غرور از پیروزی ها ، آفت بزرگى است كه شیطان باطنى در بندگان خدا به وجود مى‏آورد ، تا آنان را از راه حق منحرف كند .

غرور و غفت انسان را به تباهى مى‏كشد .

كبر از اخلاق خاصه شیطان است .

هر كس جهلش بیشتر و عقلش ناقصتر است ، كبرش بیشتر است .

هر كس علمش بیشتر و روحش بزرگتر و صدرش منشرحتر است ، متواضعتر است .

 

دولت به قول هایی که به مردم داد عمل کرد

دولت به قول هایی که به مردم داد عمل کرد

دولت به قول هایی که به مردم داد عمل کرد
افشای سندی ویژه از سازمان سیا

افشای سندی ویژه از سازمان سیا

افشای سندی ویژه از سازمان سیا
چرخه معیوب احزاب در ایران

چرخه معیوب احزاب در ایران

چرخه معیوب احزاب در ایران
توصیه برجامی رژیم اسرائیل به ترامپ

توصیه برجامی رژیم اسرائیل به ترامپ

توصیه برجامی رژیم اسرائیل به ترامپ
UserName