• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 1390
 • دوشنبه 1386/3/14
 • تاريخ :

خداشناسى و عبودیت

امام خمینی

غیر حق تعالى نور نیست ، همه ظلمتند .

ما از خدا هستیم همه. همه عالم از خداست ، جلوه خداست ، و همه عالم به‏ سوى او برخواهد گشت .

تمام مقاصد انبیا برگشتش به یك كلمه است و آن ، معرفت الله .

آرمان اصلى وحى این بوده است كه براى بشر معرفت ایجاد كند .

بیشتر ناله اولیا ، از درد فراق و جدایى از محبوب است و كرامت او .

تمام كمالاتى كه براى اولیاى خدا و انبیاى خدا حاصل شده است از این دل كندن‏ از غیر ، و بستن به اوست .

آن چیزى كه انسان را به ضیافتگاه خدا راه مى‏دهد این است كه غیر خدا را كنار بگذارد ، و این براى هر كس میسور نیست .

خودتان را متصل كنید به این دریا ، دریاى الوهیت ، دریاى نبوت ، دریاى ‏قرآن كریم .

بدان كه شكر نعمت هاى ظاهره و باطنه حق تعالى ، یكى از وظایف لازمه عبودیت و بندگى است كه هر كسى به قدر مقدور باید قیام به آن نماید ، گرچه از عهده شكر حق تعالى ، احدى از مخلوقات برنمى‏آید .

پر واضح است كه تسبیح و تقدیس و ثناى حق تعالى ، مستلزم علم و معرفت به‏مقام مقدس حق ، و صفات جلال و جمال است ، و بدون هیچ گونه معرفتى و علمى‏ متحقق نشود .

از آداب عبودیت این است كه جز قدرت حق ، قدرتى را نپذیرند ، و جز ثناى‏ حق، و آن كه از اولیاى حق است ، ثناى كسى را نگویند .

اصل تمجید ، براى غیر خدا واقع نمى‏شود ، حتى شما كه از یك گل تعریف مى‏كنید ، از یك سیب تمجید مى‏كنید ، این تمجید خداست .

مطمئن باشید كه اگر كارهایتان از الوهیت ‏سرچشمه نگیرد ، و از وحدت اسلامى ‏بیرون بروید، مخذول مى‏شوید .

اگر اغراض الهى داشتید ، مادى هم دنبالش هست ، اما این مادى ، دیگر الهى شده است .

تشخیص معیار الهى از شیطانى آن است كه پس از مراجعه به خود ، بیابد كه‏ آنچه كه او مى‏خواهد، نفس عمل است ، گرچه این كار را دیگرى انجام دهد .

توجه به خدا و هجرت از خود به خدا - كه بزرگترین هجرت هاست - ، هجرت از نفس به حق ، و از دنیا به عالم غیب شما را تقویت كرد .

پس از اتكال به خداوند، به قدرت خود كه از اوست اعتماد و اتكال داشته ‏باشید .

به شما مى‏گویم كه از هیچ كس نترسید الاّ خدا ؛ و به هیچكس امید نبندید الا خداى تبارك و تعالى .

توجه به غیر خدا ، انسان را به حجاب هاى ظلمانى و نورانى محجوب مى‏نماید .

غفلت از حق كدورت قلب را زیاد كند ، و نفس و شیطان را بر انسان چیره ‏كند ، و مفاسد را روزافزون كند . و تذكر و یادآورى از حق دل را صفا دهد ، وقلب را صیقلى نماید و جلوه‏گاه محبوب كند ، و روح را تصفیه نماید و خالص‏ كند ، و از قید اسارت نفس ، انسان را براند .

و بدان كه هیچ آتشى از آتش غضب الهى دردناكتر نیست .

همان‏طور كه مكلفیم كه خودمان را حفظ كنیم و خارج كنیم از ظلمات به نور ، مكلف هستیم دیگران را همین طور دعوت كنیم .

امام خمینی

ما باید دعوت بكنیم و دعوت ما به خود نباشد ، دعوت به دنیا نباشد ، دعوت ‏به خدا باشد .

درس را براى خدا بخوانید .

اگر انسان براى شهوات نفسانیه قیام بكند ، و براى خدا نباشد ، این كارش، به‏جایى نمى‏رسد این كارش، بالاخره فشل مى‏شود . چیزى كه براى خدا نیست ، دوام نمى‏تواند داشته باشد .

خدا هست؛ غفلت نكنید از او ! خدا حاضر است ، همه ما تحت مراقبت‏ هستیم .

مقصد را مقصد الهى كنید ، براى خدا قدم بردارید .

همه عالم محضر خداست؛ هر چه واقع مى‏شود در حضور خداست .

همیشه توجه داشته باشید كه كارهایتان در محضر خداست ، همه كارها ! چشم هایى‏ كه بهم ‏مى‏خورد ، در محضر خداست؛ زبان هایى كه گفتگو مى‏كند ، در محضر خداست ؛ و دست هایى كه عمل مى‏كند، در محضر خداست ؛ و فردا ما جواب باید بدهیم .

همه ما در محضر خدا هستیم ، و همه ما خواهیم مرد .

باید به قلبتان برسانید كه هر كارى انجام مى‏دهید در محضر خدا هستید .

به قلوب محجوت و منكوس خود برسانید كه عالم ، از اعلى علیین تااسفل السافلین ، جلوه حق - جل و علا - و در قبضه قدرت اوست .

نعمت هاى خدا امتحان است براى بندگان خدا .

آنى كه انسان را از تزلزل بیرون مى‏آورد ، آن ، ذكر خداست .

به خدا متوجه شو ، تا دل ها به تو متوجه شود .

صورت عمل میزان نیست ، آن چیزى كه میزان است انگیزه عمل است .

مكلفى نیست در عالم ، كه تحت آزمایش خدا و امتحان او نباشد .

هر كس در هر مقامى كه هست و هر مسئولیتى كه دارد ، همان مقام و مسئولیت ، امتحان اوست .

در اسلام معیار ، رضایت‏ خداست ، و نه شخصیت ها . ما شخصیت ها را با حق ‏مى‏سنجیم ، و نه حق را با شخصیت ها . معیار ، حق و حقیقت است .

ما معیارها را باید معیارهاى الهى قرار بدهیم .

بیدار بشوید ملت ! بیدار بشوید دولت ! همه بیدار باشید ! همه‏تان در محضرخدا هستید . فردا همه باید حساب پس بدهید . از روى خون شهداى ما نگذرید بدون‏ نظر و براى مقام دعوا نكنید با هم.

عالم محضر خداست ؛ در محضر خدا معصیت‏ خدا نكنید . در محضر خدا ، با هم دعوا نكنید سر امور باطل و فانى.

براى خدا كار بكنید و براى خدا به پیش بروید .

الآن ما همه در حیطه امتحان گذاشته شدیم .

انسان ممكن است چیزى را از چشم همه مخفى كند ، ولى همه چیز ما در نزد خدا حفظ مى‏شود ، و اعمال ما را به خود ما برمى‏گرداند .

استناد به خدا بكنید و این استناد به خدا ، تمام مشكلات را - ان شاء الله حل خواهد كرد .

تمام تكالیف الهیه الطافى است الهى ، و ما خیال مى‏كنیم تكلیف است .

ما باید بنده باشیم و همه چیز را از خدا بدانیم .

خداى تبارك و تعالى همه نعمت ها را به ما عطا فرموده است ، و آن چیزهایى كه‏ عطا كرده در راه او باید صرف بكنیم .

ما همه از خداییم و باید در راه خدمت به او باشیم .

آن چیزى كه آسان مى‏كند مصیبت ها را ، این است كه همه انسان ها رفتنى هستند وهمه ماها رفتنى هستیم ، و چه بهتر كه در راه خدا فدا بشویم .

ما و شما و همه ، هر چه داریم از خداست ، و هر چه توان داریم براى خدا باید خرج كنیم .

 

دولت به قول هایی که به مردم داد عمل کرد

دولت به قول هایی که به مردم داد عمل کرد

دولت به قول هایی که به مردم داد عمل کرد
افشای سندی ویژه از سازمان سیا

افشای سندی ویژه از سازمان سیا

افشای سندی ویژه از سازمان سیا
چرخه معیوب احزاب در ایران

چرخه معیوب احزاب در ایران

چرخه معیوب احزاب در ایران
توصیه برجامی رژیم اسرائیل به ترامپ

توصیه برجامی رژیم اسرائیل به ترامپ

توصیه برجامی رژیم اسرائیل به ترامپ
UserName