• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • دوشنبه 1386/03/14
  • تاريخ :

اسلام و عمل ما

امام خمینی

امروز اسلام بسته به اعمال شماست.

اسلام را معیار حركت هاى خود قرار دهید.

از ما نمى‏پذیرند كه ما اسلامى هستیم، مگر خودمان به اسلام عمل بكنیم.

الآن اسلام در دست ماست و ما پاسدار او هستیم، و اگر آسیب ببیند همه مامسئول هستیم، در بارگاه خدا همه مسئول هستیم.

من امیدوارم كه مسلمین، و خصوصا سران مسلمین، از شعار به اسلام - كه یك‏پوششى است براى عدم عمل بر احكام اسلام - دست بردارند و به اسلام به حسب آنچه‏ كه هست، فكر كنند و عمل كنند.

شما فكر این را بكنید كه حافظ اسلامید نه حافظ خود.

بیرون برویم از این پوشش شیطانى به پوشش رحمانى؛ آن به این است كه مامطابق نظام اسلام عمل كنیم.

شما مسلمانان متعهد، دین خود را به اسلام بزرگ و خداوند متعال ادا كردید، و راه وفادارى و فداكارى را به ما آموختید.

از اولیاى خدا تعلیم بگیرید كه همیشه دنبال مكتب بوده‏اند، نه دنبال‏خودشان.

آن چیزى كه سهل مى‏كند مشكلات را، این است كه ما براى اسلام تحمل زحمت‏ مى‏كنیم.

شما با اسلام این پیروزى را پیدا كردید و با اسلام باید این پیروزى را تعقیب ‏كنید.

این قدرت اسلام و قدرت ایمان بود كه مردم را به وحدت كشاند، و این وحدت‏ و قدرت ایمان بود كه مردم را به پیروزى كشاند.

اگر انسان بخواهد براى اسلام خدمت كند، نباید توقع این را داشته باشد كه‏ همه او را بپذیرند.

میزان در هر كس حال فعلى اوست.

اسلام نه ظالم بود و نه زیر بار ظلم مى‏رفت، و ما هم مى‏خواهیم این طور باشیم، كه نه ظلم كنیم و نه زیر بار ظلم برویم.

با اتكا به تعالیم عالیه اسلام، و ایمان ما به مبادى بود كه با دست‏ خالى برهمه قواى شیطانى غلبه كردیم.

اگر این مملكت مسلمان بشود، تربیت، تربیت اسلامى باشد، هیچ قدرتى ‏نمى‏تواند مقابلش بایستد.

اگر اسلام در این مملكت، احكام اسلام در این مملكت پیاده بشود، همه جهات‏ مادى و معنوى تامین خواهد شد.

امروز وظیفه ماست كه در برابر خطراتى كه متوجه اسلام و مسلمین مى‏باشد، براى‏ تحمل هرگونه ناملایمات آماده باشیم، تا بتوانیم دست‏ خائنین به اسلام را قطع‏ نماییم، و جلو اغراض و مطامع آنها را بگیریم.

ما خودمان را باید فدا كنیم براى اسلام، آمال و آرزوهایمان را باید فدا كنیم ‏براى اسلام.

امروز غریبترین چیزها در دنیا همین اسلام است، و نجات آن قربانى مى‏خواهد، و دعا كنید من نیز یكى از قربانی هاى آن گردم.

ملت اسلام عزیزان من، از فدایى‏دادن و نثار جان و مال در راه خدا و اسلام ‏نهراسید؛ كه این شیوه پیغمبر عظیم‏الشان و اوصیا و اولیاى آنان بوده. و خون ‏ما رنگینتر از خون شهداى كربلا نیست كه با مخالفت با سلطان جائر، كه متمسك‏ به اسلام بود و خود را خلیفه اسلام معرفى مى‏كرد، ریخته شد. شما كه براى اسلام ‏بپاخاسته‏اید و جان و مال نثار مى‏كنید، در صف شهداى كربلا هستید، چرا كه پیرو مكتب آنانید.

اگر چنانچه اسلام به آنطورى كه هست، و به آن طورى كه خداى تبارك و تعالى‏اسلام را تاسیس كرده، اگر به آن طور اسلام پیاده بشود، فاتح مستعمرین خوانده‏ مى‏شود.

پیغمبر بزرگ اسلام همه چیزش را فداى اسلام كرد تا پرچم توحید را به اهتزاز درآورد، و ما به حكم پیروى از آن بزرگوار، باید همه چیزمان را فدا كنیم تا پرچم توحید برقرار بماند.

همه باید تحت بیرق اسلام و تحت پرچم اسلام برویم، لكن نه به طور شعار، به‏طور واقع و به طور حقیقت.

اگر چنانچه احكام الهى در یك ملت پیاده بشود، باطل از آن ملت كوچ ‏مى‏كند.

وقتى مى‏توانیم با قدرت هاى بزرگ مقابله كنیم و آسیب‏پذیر نباشیم، كه متعهد به اسلام، متعهد به احكام اسلام باشیم.

كوشش كنید كه احكام اسلام را هم عمل كنید و هم وادار كنید كه دیگران عمل‏كنند.

اگر امروز اسلام - خداى نخواسته - لطمه ببیند، این گناهش به گردن همه‏ماست.

هى نگویید من، بگویید مكتب من.

مبادا از حرف هاى خارجی ها بترسیم و در پیاده كردن احكام خدا سستى كنیم.

براى پیشبرد مقصود، ولو اسلامى باشد، ارتكاب خلاف اخلاق و فرهنگ، مطرود و از انگیزه‏هاى غیراسلامى است.

نگرانى من از این است كه نكند سستى كنیم و در پیاده كردن اسلام، دقت لازم‏ را ننماییم.

امروز اسلام در دنیا وضعى پیدا كرده است كه اگر چنانچه -خداى نخواسته‏ شكست بخورد، تا سال هاى طولانى، دیگر نمى‏تواند سرش را بلند كند؛ براى این كه ‏قدرت هاى بزرگ قدرت اسلام را فهمیده‏اند.

اگر -خداى نخواسته- در منبر شما چیزى بگویید كه خودتان عاملش نیستید، و در مسجد چیزى بگویید كه خودتان بر خلاف او عمل مى‏كنید، مردم دل هایشان از شما منصرف مى‏شود.

باید چشم و گوشمان را باز كنیم كه با دست‏ خودمان اسلام را از بین نبریم.

كوشش كنید كه مصالح اسلام و كشور اسلامى را فداى منافع شخصى یا گروهى ‏نكنید.

الآن یك وضعى داریم كه اگر -خداى نخواسته- یك قدم كجى برداریم، این رابه اسم اسلام تمام مى‏كنند.

اسلام در دست ما امانت است، و ما موظفیم تا این امانت را حفظ كنیم.

كارى بكنید كه آن اسلام عزیز، كه امروز دست ‏شماست، با یك صورت خوبى ‏تحویل بدهید به اعقابتان، یك صورت مشوّه درست نكنید كه بگویند همین بود.

اسلام نورانى است.

اسلام عزیز امروز به ما سپرده شده است، و شما باید این اسلام را نگه دارید وبه نسل هاى آتیه بسپارید.

كسى كه براى رضاى خدا -ان شاء الله- مشغول انجام وظیفه است، توقع این را نداشته باشد كه مورد قبول همه قرار گیرد، هیچ امرى مورد قبول همه نیست.

كسى كه دنبال حق مى‏رود و براى رضاى خدا كار مى‏كند، نباید به فكر این باشد كه به او چه گفته‏اند یا چه مى‏گویند.

كسى كه براى خدا كار مى‏كند، قیام براى خدا مى‏كند، این از هیچ چیز نباید بترسد.

 

UserName