• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • پنج شنبه 1386/03/10
  • تاريخ :

حكومت جهانی امام عصر و نظریه‌ی جهانی شدن در عصر ما

(6)

گفتار آخر : ویژه‌گی‌های آرمانی دولت جهانی حضرت ولی‌عصر عجل الله فرجه

استنتاج

در پنج گفتار گذشته كه تحت عنوان "حكومت جهانی امام عصر و نظریه‌ی جهانی شدن در عصر ما" تقدیم حضورتان گردید، مفهوم جهانى‏شدن یا جهانى‏سازى و برداشتهاى مختلف از آن تبیین گردید.

 

بیان شد كه یكى از اصلى‏ترین آموزه‏هاى این پدیده، در حال حاضر جهانى‏سازى غربى یا آمریكایى است. سپس با تشریح پیامدهاى كلیت راهبرد مزبور، و ضمن عدم نفى پیامدهاى مثبت آن، تبعات منفى و ویرانگر جهانى‏سازى غربى نیز بیان شد. روشن گردید در بطن این آموزه چه در حوزه نظرى و چه در حوزه عملى، سلطه گرى، هژمونى‏طلبى، استكبارورزى، استثمار و امپریالیسم نهفته است و این گونه جهانى‏سازى به دلیل ماهیت تعرضى و استكبارى و انحصارطلبانه خویش؛ فرایندى مادى، یك‏سویه، مصنوعى و غیرجهان‏شمول و سكولار است كه هدفى جز یكپارچه سازى جهانى و ادغام آن در بازار مشترك جهانى به رهبرى دنیاى سرمایه‏دارى و سردمدارى آمریكا را دنبال نمى‏كند.

بازار سودگرایانه و سود محورانه مادى كه همه مؤلّفه‏هاى حیات اجتماعى از اقتصاد و سیاست تا فرهنگ را به زبان منفعت‏طلبى و استكبارورزى و سلطه بى‏چون و چراى تمدن غرب و استیلاى بیشتر آن‏ها علیه سایر كشورها و فرهنگ‏ها را ترجمه مى‏كند و مدعى جامعه جهانى تك‏قطبى سرمایه سالارانه و میلیتاریستى است.

و مى‏توان آن را یك پروژه تحمیلى و یك طرح مهندسى اجتماعى در سطح كلان سیستمى دانست كه تلاش مى‏نماید ایدئولوژى‏هاى غربى را با تكیه بر بنیادهاى نئولیبرالیستى و سرمایه‏دارى به كل جامعه بشرى تحمیل كند و از این طریق در صدد فراگیركردن شیوه زندگى آمریكایى و غربى‏كردن انسان‏ها و ترویج فرهنگ مصرف و اصالت سود و سرمایه است. و نابودى سنن و فرهنگ‏هاى محلى، و امحاء ادیان رقیب، نابودى محیط زیست و وابستگى مستمر كشورهاى ضعیف به كشورهاى غربى را دنبال مى‏كند و به دروغ سعى دارد نظام فكرى و اجرایى لیبرال دموكراسى را به عنوان الگوى تكاملى مشترك براى كل جوامع انسانى معرفى و دیكته كند. در حالى كه در عمل ناكارآمدى این ایده چه در سپهر اندیشه و چه در حوزه عمل و اجرا ثابت شده و بحرانهاى فعلى گریبان‏گیر رژیم‏هاى غربى، مؤید این مدعا است.

از سویى در این مقاله، به جهان‏شمولى تعالیم عالیه اسلام و سزاوارى آموزه جهانى‏سازى مهدوى براى ارائه الگویى جهان‏شمول، فراگیر، امیدزا و تحرك‏آفرین جهت تكامل جامعه بشرى و نجات آن از ورطه‏ها و حرمان‏ها و تنگناهاى موجود، به گونه‏اى مستدل اشاره گردید. به اذعان مستدلات پژوهش، آموزه جهانى‏سازى مهدوى مى‏تواند ترجمان بخش مثبت فرایند جهانى‏شدن فعلى باشد.

یعنى با استفاده از عرصه‏هاى مختلف فن‏آورى و سایر مواهب خداداد در عصر ظهور، مانند پلى تمام دنیا و شهروندان آن را متحد كرده و محرومیت‏هاى علمى، اقتصادى، سیاسى، اجتماعى و فرهنگى را از بین ببرد. هنجارهاى پسندیده دینى، اخلاقى و انسانى را بر جهان حكم‏فرما كند و نوعى وحدت بهینه، مثبت و متكامل را میان بشریت ایجاد نماید. دولت جهانى مهدوى با زعامت آخرین معصوم الهى، مى‏تواند خاتمیت دین و رسالت جهان‏شمول نبوى را تكمیل و معنا بخشد.

مردم دنیا را هم پیكر نموده تا همانند یك اندام‏واره و با تبعیت از تعالیم عالیه و نوسازى شده اسلامى، در فكر صلاح و اصلاح یكدیگر برآمده و در سنگرى واحد علیه تمام عوامل مخل تكامل بشرى و پلشتى‏هاى گیتى مبارزه نمایند و با رخت بربستن هوا و هوس‏هاى شیطانى به عبودیت و خلوص در پرستش الهى واصل گردند. بدیهى است این امر تنها در پرتو حكومت جهانى مهدوى و تشخیص ویژه آن به شاخصه‏هایى از جمله موارد زیر میسر است.

 

    1 - حاكمیت جهان‏ شمول اسلام و برچیدگى شرك و اختلافات بشرى.

    2 - حاكمیت مطلق عدالت و دادورزى.

    3 - برقرارى امنیت و آرامش همه جانبه.

    4 - رفاه و رشد پایدار اقتصادى، استغناى عمومى و رفع فقر.

    5 - رشد و ترقى علوم و فنون و شكوفایى و كمال عقلانیّت بشرى.

    6 - تكیه بر استدلال و اقناع و كسب مقبولیت و رضایت عمومى.

    7 - گفتمان واقعى و احتجاج با سایر ادیان.

    8 - حفظ و ارتقاء كرامت انسانى و حقوق بشردوستانه.

    9 - نفى قومیت‏مدارى و نژادپرستى.

    10 - حكومت شبه فدرالى و احترام به سایر ملل.

    11 - نوسازى و احیاء دینى بر مبناى مقتضیات جدید.

    12 - تحول شگرف در حوزه‏ها و فضاهاى ارتباطى و رسانه‏اى.

    13 - رعایت آرمانى حقوق محیط زیست و جانداران.

 

واضح است دولت جهانى مهدوى با این ویژگى‏هاى آرمانى خواهد توانست طرح آرمانى جهانى‏سازى دولت كریمه اهل‏بیت و حیات طیبه موعود قرآن را در فراخناى گیتى محقق نماید.

 

پیوند به :

   حكومت جهانی امام عصر و نظریه‌ی جهانی شدن در عصر ما:

        گفتار اول: مفهوم جهانى‏شدن و برداشتهاى مختلف از آن

        گفتار دوم: جهان‏گرایى و جهان ‏شمولى اسلام

        گفتار سوم: جهانى‏سازى مهدوى و شاخصه‏هاى آن قسمت اول

        گفتار چهارم: جهانى‏سازى مهدوى و شاخصه‏هاى آن قسمت دوم

        گفتار پنجم: جهانى‏سازى مهدوى و شاخصه‏هاى آن قسمت سوم

 

دكتر بهرام اخوان كاظمى

دبیرخانه دائمى اجلاس حضرت مهدى

 

اگر در خصوص این موضوع سوالی داشتید، به مشاوره تبیان مراجعه نمایید .
UserName