• تعداد بازديد :
  • پنج شنبه 1386/03/10
  • تاريخ :

 

دکترین شراره آتش

دکترین شراره آتش

 آمریکا به دنبال شکست دکترینهای گذشته در برابر تهران بهانه مسئله ساز بودن برنامه هسته ای ایران را مطرح نمود تا از آن به عنوان یک بستر امتیاز گیری در عراق استفاده نماید .

به گزارش خبرگزاری مهر، روز دوشنبه هفتم خرداد 1386 مذاکرات آمریکا با ایران شروع شد تا بعد از موضوع افغانستان بار دیگر یک کشور ثالث، دریچه لازم را برای گفتگوهای دو کشور فراهم سازد .

 

نکته مطرح در اینجا این است که چرا آمریکا علیرغم ژست سیاسی که نشان از عدم نیازمندی واشنگتن به کمک تهران در امور عراق بود و بعد از به پیش کشیدن دکترینهای متفاوت همانند ؛ هویج و چماق Carrot & Stick - پلیس خوب ، پلیس بد Good Cop, Bad Cop - مکانیزم ماشه Trigger Mechanism - شوک و بهت  Shock & Awe - قورباغه آب پز Frog Doctrine  به گفتگو با تهران تن داد.

آیا آمریکا استراتژی جدیدی در پیش گرفته است یا اینکه همچنان در تاکتیکهایی که ریشه در راهبردهای گذشته دارد سیر می کند؟ پاسخ به این پرسش با بررسی سیاست خارجی واشنگتن درعراق و فضای بین المللی و داخلی آمریکا بهتر نمایان می گردد :

آنچه در اشغال عراق همواره به عنوان معیاری برای سنجش در نظر گرفته می شود قربانیان و وضعیت معیشتی مردم در طول چهار سال گذشته است.

بر اساس خوشبینانه‌ ترین گزارش ها، از آغاز اشغال عراق تاکنون بیش از 655هزار نفر از شهروندان بیگناه به قتل رسیده‌ و چهار میلیون نفر آواره گشته اند. در مقابل تعداد سربازان کشته شده آمریکا در عراق سه هزار و ‪ 562‬نفر و تعداد کشته‌های طرف دیگر جنگ یعنی تروریستها هفت هزار نفر بوده است.

بیکاری، نبود امنیت، کمبود سوخت ، تاسیسات زیربنایی ضعیف و فساد در دستگاه اداری از دیگر نمایه های ترسیمی وضعیت عراق محسوب می شود .

تنها دلگرمی و دستاورد امید بخش مردم عراق و سیاستمداران این کشور، برگزاری انتخابات سراسری مجلس نمایندگان و تایید قانون اساسی درهمه پرسی عمومی است که در سال ‪۱۳۸۴‬اتفاق افتاد.

این کل ماجرا نیست، محاسبات آمریکا درباره جنگ اشتباه از آب درآمد زیرا کاخ سفید برای پدیده تروریسم که امروز در عراق گسترش یافته هیچ گونه محاسبه ای نکرده بود و نقش کشورهای همجوار را در نظر نگرفته بود. جنگ آمریکا باعث ورود بسیاری از غریبه‌ها به عراق و تبدیل شدن عراق به میدانی برای تسویه حسابها شد.

با این توصیفات بهتر می توان به این پرشس پاسخ داد که چرا آمریکا به مذاکره با ایران در مورد عراق تن داد؟ عراق آبروی راهبردهای تجویزی آمریکا در خاورمیانه و جهان می باشد. در صورتی که واشنگتن در عراق موفق نگردد سیاست افزایش قدرت این کشور درعرصه بین الملل با مشکل روبرو خواهد شد. از همین رو از طریق کانال ایران به دنبال خروج آبرومندانه از عراق است .

ایران به دلیل داشتن نفوذ طبیعی در عراق می تواند در سرنوشت این کشور تاثیرگذار باشد و حال آنکه آمریکا از پذیرفتن این واقعیت تفره می رفت و پذیرش مذاکره گردن نهادن به این واقعیت بود .

دوم اینکه آمریکا در رفتار سیاسی با ایران همواره از پیمانکاران اروپایی خود استفاده می کند . گفتگوی مستقیم مقدمه استقلال عمل واشنگتن در برابر ایران را مهیا می سازد و خود مستقیما رشته بازی را در دست می گیرد.

مذاکره در چه صورتی موفق می گردد؟ آمریکا نمی تواند دنبال زایمان بدون درد باشد چرا که چنین چیزی در عالم واقعی امکان پذیر نیست. مذاکره بی شک در صورتی موفق خواهد شد که نگاه تناقض آمیز در سیاست خارجی آمریکا نسبت به ایران وجود نداشته باشد و موضوع هسته ای با مسئله عراق یک جا قابل حل گردد.

مشی رفتاری آمریکا و ایران در طول 27 سال گذشته در تضاد با یکدیگر بوده است و امریکا به عنوان کشور بزرگ حاضر به پذیرش ایران مستقل نیست. بدیهی است که در یک شرایط خصمانه جلب امتیاز از رقیب به آسانی امکانپذیر نیست . واشنگتن به موازات سیاستهای تهاجمی خود در افغانستان و عراق اعمال فشار به ایران را از طریق دستاویز قرار دادن برنامه های انرژی هسته ای آغاز کرد و در این مسیر دکترینهای مختلفی را در پیش گرفت که هیچ کدام کارساز نگردیدند .

درست در زمانی که موضوع هسته ای ایران از طریق مجاری مختلف به پیش نمی رفت به موازات آن موفقیت آمریکا درعراق نیز کاهش می یافت و این به معنی شکست مضاعف بود. آمریکا بدون عقب نشینی در زمینه موضوع هسته ای نمی توانست از ایران در خصوص عراق امتیاز بگیرد، لذا شرایط اقتضا می کرد که وضعیت را در مخاصمات دو کشور به نقطه ای برساند که در این نقطه دکترین جدید آمریکا در برابر ایران پیاده گردد .

دکترین شراره آتش ،شعله آتش هر چه قدر تندتر باشد اول از همه جای خود را بیشتر می سوزاند. یک استراتژیست، برای کیش و مات حریف در صحنه بازی، ابتدا به دنبال تبیین یک "بهانه" رفته و سپس با تبلیغات گسترده، موضوع "بهانه" را "مسئله" حریف می کند.

آمریکا موضوع هسته ای ایران را به شورای امنیت برد تا از آن یک دستاویز حقوقی ساخته و به یک امتیاز ساختگی برای برداشت درعراق استفاده نماید. آمریکا ابتدا ایران را به شورای امنیت کشاند تا از این امتیاز ساختگی در برابر امتیاز بهره برداری از موقعیت ایران در عراق استفاده نماید .

با این وضعیت ایران اگر سیاست تندتری اتخاذ کند با مقابله به مثل شدیدتر آمریکا در شورای امنیت مواجه می گردد و در صورت کمک به این کشور در عراق با عقب نشینی آمریکا در سوی جبهه دیگر کارزار مواجه می گردد .

کاربست اجباری راهبرد شراره آتش اگر چه هیچ بردی را برای طرفین به ارمغان نمی آورد، اما بهترین گزینه برای آمریکا نسبت به دکترینهای گذشته محسوب می شود. در روشهای سیاسی گذشته یک بازنده پیش بینی شده بود و آن ایران بود از آنجا که هیچ یک از طرفین نمی خواهند بازنده میدان باشند در دکترین فعلی بازنده قطعی در نظر گرفته نشده است از همین رو احتمال اجرایی شدن این دکترین نسبت به رویکردهای گذشته بیشتر می باشد .

 

UserName