• تعداد بازديد :
  • چهارشنبه 1382/08/14
  • تاريخ :

ورود 2 مستند ساز ایرانی به تهرانتهران‎ ـ دو مستندساز سرافراز صداوسیما با استقبالی‎ باشكوه‎ شب گذشته‎ وارد تهران‎ شدند.

به‎‎ گزارش‎ واحد مركزی‎ خبر، دراین‎ مراسم‎ كه شماری‎‎ از مقامات‎ كشوری و لشكری نمایندگان‎ قوای‎ سه‎‎ گانه، رئیس‎ سازمان‎ صداوسیما و چنـد تن‎‎ از نمایندگان مجلس‎ شورای‎ اسـلامـی‎ حضـور داشتند. هزاران‎ نفر از مردم‎ قدرشناس‎ درحالی‎ كه‎‎ شعارهای‎ الله اكبر و مرگ‎ بر آمریكا سـر می‎‎ دادند، از «سعید ابوطالب»‎ و «سهیل‎ كـریمـی» دو مستند ساز سرافراز استقبال‎ كردند.

رئیس‎ سازمان‎‎ صداوسیما دراین مراسم‎ رفتـار آمریكایی‎ ها با مستندسازان‎ را رفتاری‎ غیرحقوقی‎ و غیر دمكراتیك‎ دانسـت‎ و افزود: این‎‎ نخستین بار نیست‎ كه‎ آمریكایی‎ها با خبرنگاران،‎ رفتار غیرحقوقی‎ و خشونت‎ آمیز می‎كنند.

آقای‎ لاریجانی‎ با بیان‎‎ اینكه‎ آقایان «سهیـل‎ كریمی»‎‎ و «سعید ابوطالب»‎ به‎صورت‎ كاملاً قانونـی برای‎‎ تولید برنامه‎ی مستند تلویزیونی‎ وارد عـراق‎ شـده‎ بـودنـد گفـت‎: آمـریكـایـی‎هـا قلدرمآبانه‎‎‎ بدون‎ ارائه هیچ‎ گونه دلیلی‎ دو مستند ساز ایرانی‎ را بازداشت‎ كرده‎ بودند.

سعیدابوطالب‎ و سهیل‎ كریمی‎ پس‎ از 127 روز اسارت،‎ دیروز از مرز شلمچه‎‎ به میهن‎ اسلامی‎ بازگشتند.

سرویس ادب وهنر موسسه تبیان نیز بازگشت این دو مستند ساز را به میهن عزیز اسلامی گرامی می دارد.

UserName