• تعداد بازديد :
  • سه شنبه 1382/08/13
  • تاريخ :

بر دیوار نگارخانه های تهران

 گالری سیحون– نمایشگاه آثار سیامك شریفان، 17 الی 21 آبان ماه ساعت 13 تا 18، خیابان خالد اسلامبولی، تلفن: 8711305

گالری هفت ثمر – نمایشگاه چاپ دستی پروین مافی طبایی، 9 الی 14 آبان ماه، ساعت 16 تا 20، خیابان مطهری، تلفن: 8731403

نگارخانه هنر – نمایشگاه آثار خوشنویسی حسین راه كوه، 5 الی 30 آبان ماه، ساعت 10 تا 19، خیابان استاد نجات اللهی ، تلفن: 8911611

نگارخانه كمال الملك– نمایشگاه آثار خوشنویسی محمد رضا ابراهیمی، 11 الی 22 آبان ماه، ساعت 16 تا 20، بلوار كشاورز، تلفن: 8969532

گالری راه ابریشم – نمایشگاه عكس سه استاد دانشگاه استرازبورگ، 12 الی 22 آبان ماه، ساعت 11 تا 19، خیابان آفریقا، تلفن: 8788259

UserName