• تعداد بازديد :
  • سه شنبه 1386/12/07
  • تاريخ :

چهارضلعی بسازید

چهارضلعی بسازید

توضیح اولیه

دو پاره خطی که همدیگر را قطع می کنند میتوانند بر هم عمود باشند. در این صورت گاهی یکی عمود منصف دیگری است و گاهی هر دو عمود منصف همند. ممکن است دو پاره خط بر هم عمود نباشند. با اتصال سر این پاره خط ها به هم، بسته به حالتی که این دو پاره خط یکدیگر را قطع کرده اند، می توان چهار ضلعی های گوناگونی ساخت.

در این فعالیت، شما می آموزید که با اتصال یا قطع خطوط مورب با روش های گوناگون، می توان چندضلعی های مختلفی درست کرد.

 

راهنمایی:

با زدن هر کدام از کلیدهای show یک چهارضلعی نمایان و با زدن کلید Hide این چهارضلعی از روی صفحه پاک می شود:

 

  • Show/Hide Perpendicular Diagonals ( نمایش/پنهان سازی اشکالی با قطرهای عمود بر هم ): دو قطر این شکل، همدیگر را طوری قطع می کنند که با هم زاویه قائمه می سازند.
  • Show/Hide Perpendicular Diagonals, One bisected ( نمایش/پنهان سازی اشکالی که یکی از قطرهای آن، عمود منصف دیگری است. ): دو قطر این شکل، همدیگر را طوری قطع می کنند که با هم زاویه قائمه می سازند و یکی عمود منصف دیگری است.
  • Show/Hide Perpendicular Congruent Diagonals ( نمایش/پنهان سازی اشکالی با قطرهای هم اندازه و عمود بر هم ): در این شکل، طول قطرها با هم مساوی است و اقطار بر هم عمودند.
  • Show/Hide Perpendicular Bisected Diagonals ( نمایش/پنهان سازی اشکالی که هر دو قطر عمود منصف همند. ): در این شکل، دو قطر بر هم عمودند و یکدیگر را نصف می کنند.

می توان با کلیک بر روی نقطه های قرمز و کشیدن آن ها، شکل یا اندازه چهارضلعی ها را تغییر داد.

 

کاوش:

روی Show Perpendicular Diagonals کلیک کنید. با کلیک بر روی نقطه های قرمز و کشیدن آن ها، شکل یا اندازه چهارضلعی ها را تغییر دهید. ( اما به این نکته توجه داشته باشید که با هر گونه تغییر، دو قطر این شکل بر هم عمودند. ). در کدام یک از اشکال هندسی، دو قطر بر هم عمودند؟

  • آیا با کلیک کردن بر روی نقاط قرمز و کشیدن آن ها، می توان یک مستطیل ساخت؟
  • آیا با کلیک کردن بر روی نقاط قرمز و کشیدن آن ها، می توان یک ذوزنقه ساخت؟
  • آیا با کلیک کردن بر روی نقاط قرمز و کشیدن آن ها، می توان اشکال دیگری ساخت؟

 

برای دیدن این مدلسازی فایل مورد نظر را دانلود کنید و فایل 01 را اجرا کنید.

نمایش مدلسازی

 

مترجم: راضیه کریمی

 

UserName