• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • دوشنبه 1386/12/06
  • تاريخ :

سقـوط ركابزنان ایران

جدیدترین رده بندی امتیازآورترین دوچرخه‌سواران پیست در ماه فوریه اعلام شد كه باز هم ركاب‌زنان ایران سقوط كرده‌اند.

به نقل از ایسنا، جدیدترین رده‌بندی امتیازآورترین دوچرخه‌سواران جهان در ماه فوریه از سوی اتحادیه بین‌المللی دوچرخه‌سواران (uci) اعلام شد كه ركابزنان ایران برای چهارمین ماه پیاپی سقوط كرده‌اند.

در رشته چهار كیلومتر تعقیبی انفرادی فیلیپ از استرالیا با ‌٦٧٥ امتیاز هم‌چنان درصدر قرار دارد. مهدی سهرابی با هشت پله سقوط و كسب ‌١٦٥ امتیاز در مكان بیست و هشتم قرار گرفت. امیر زرگری با ‌١٥٠ امتیاز مكان بیست و نهم را به خود اختصاص داد. زرگری در رده‌بندی ماه گذشته بیست و پنجم بود. حسین ناطقی با دو پله سقوط نسبت به ماه گذشته و كسب ‌٨٣ امتیاز در مكان چهل و ششم قرار گرفت. در رده‌بندی تیمی این رشته، تیم ملی استرالیا با ‌١٣٤٠ امتیاز در صدر قرار دارد. تیم ملی ایران با دو پله سقوط با ‌٤٣٨ امتیاز مكان یازدهم را به خود اختصاص داد.

در رشته یك كیلومتر تایم تریل انفرادی هم‌چنان لی‌ون هائو از چین با ‌١١١٠ امتیاز صدرنشین است. علیرضا احمدی با ‌٢٢٠ امتیاز در مكان چهاردهم قرار گرفت. احمدی در رده‌بندی ماه گذشته سیزدهم بود.

در رده‌بندی تیمی این رشته فرانسه با ‌١٩٥٦ امتیاز در صدر است. ایران با یك پله سقوط و كسب ‌٢٥٤ امتیاز در مكان هفدهم قرار گرفت.

در رشته كایرین، كریس هوی از انگلیس با ‌٩٦٠ امتیاز درصدر است. محمود پراش با سه پله سقوط و كسب ‌١٧٢ امتیاز مكان سی و سوم را به خود اختصاص داد. در رده‌بندی تیمی، تیم فرانسه با ‌١٨٨٠ امتیاز در صدر قرار دارد. ایران با دو پله سقوط و كسب ‌٢٩٤ امتیاز مكان هجدهم را به خود اختصاص داد.

در رشته مدیسون، میشل ماركف دانماركی با ‌٥٩٦ امتیاز برای نخستین بار در سال نو میلادی در صدر جدول ایستاد. مهدی سهرابی با ‌١٣٤ امتیاز مكان چهل و هفتم را به خود اختصاص داد . وی در رده‌بندی ماه گذشته چهل و دوم بود. در رده‌بندی تیمی این رشته دانمارك با ‌١٢٧١ امتیاز به صدر آمد. تیم ایران در این قسمت حضور ندارد. از آسیا تنها ژاپن و كره در این قسمت حاضر هستند.

در رشته دور امتیازی، كامرون مهر از استرالیا با ‌٩١٠ امتیاز برای سومین ماه پیاپی در صدر قرار دارد. مهدی سهرابی با ‌١٨٧ امتیاز مكان بیست و پنجم را به خود اختصاص داده است. وی در رده‌بندی ماه قبل بیستم بود.مصطفی سیدرضایی با ‌١١٨ امتیاز و هفت پله سقوط در مكان چهل و هفتم قرار گرفت.

در رده‌بندی تیمی، استرالیا با ‌١٢٩٥ امتیاز در صدر است. ایران با ‌٣٧٤ امتیاز مكان هفدهم را به خود اختصاص داد. ایران در رده‌بندی ماه گذشته پانزدهم بود.

در رشته اسكراچ راجر كلوگ آلمانی با ‌٧٩٠ امتیاز همچنان صدرنشین است. مهدی سهرابی با ‌١٤٣ امتیاز و پنج پله سقوط مكان سی و یكم را به خود اختصاص داده است. وی در رده‌بندی ماه گذشته بیست و ششم بود. در رده‌بندی تیمی هم‌چنان هلند با ‌١٠٠٢ امتیاز صدرنشین است. تیم ایران در این قسمت حضور ندارد.

در رشته سرعت انفرادی، كوین سریو از فرانسه با ‌١٢٩٣ امتیاز در صدر قرار دارد. حسن علی ورپشتی با ‌١٤١ امتیاز مكان چهل و ششم را به خود اختصاص داد. در رده‌بندی تیمی فرانسه با ‌٣٣٢٧ امتیاز در صدر است. ایران با ‌٣٣٦ امتیاز در مكان پانزدهم قرار گرفت.

در رشته سرعت تیمی، كاسپر یورگنسن از دانمارك با ‌٤٦٠ امتیاز در صدر قرار دارد. مصطفی سیدرضایی با ‌٥/١٦٧ امتیاز و یازده پله سقوط در مكان چهلم قرار گرفت تا بیشترین سقوط ایران در رده‌بندی جهانی را به خود اختصاص دهد. در رده‌بندی تیمی دانمارك با ‌٥/١٨٠٧ امتیاز صدرنشین است. ایران با یك پله سقوط و كسب ‌٦٤٤ امتیاز در مكان یازدهم قرار گرفت.

UserName