• تعداد بازديد :
  • چهارشنبه 1386/02/26
  • تاريخ :

تصاویر جشن قهرمانی منچستر یونایتد

 جشن قهرمانی منچستر یونایتد در فصل 07-2006
 جشن قهرمانی منچستر یونایتد در فصل 07-2006
 جشن قهرمانی منچستر یونایتد در فصل 07-2006
 جشن قهرمانی منچستر یونایتد در فصل 07-2006
 جشن قهرمانی منچستر یونایتد در فصل 07-2006
 جشن قهرمانی منچستر یونایتد در فصل 07-2006
 جشن قهرمانی منچستر یونایتد در فصل 07-2006
 جشن قهرمانی منچستر یونایتد در فصل 07-2006
کرِیستیانو رونالدو ستاره پرتغالی منچستر یونایتد در فصل 07-2006
ادوین فان در سار سنگر بان هلندی منچستر یونایتد با جام  قهرمانی فصل 07-2006
 جشن قهرمانی منچستر یونایتد در فصل 07-2006
وین رونی شادمان در  جشن قهرمانی منچستر یونایتد در فصل 07-2006
رونی و رونالدو دو عنصر کلیدی در قهرمانی منچستر یونایتد در فصل 07-2006
 جشن قهرمانی منچستر یونایتد در فصل 07-2006
هواداران شانزدهمین قهرمانی منچستر یونایتد را این گونه جشن گرفتند
 جشن قهرمانی منچستر یونایتد در فصل 07-2006
 جشن قهرمانی منچستر یونایتد در فصل 07-2006
مایکل کریک ، رونالدو ، جشن قهرمانی منچستر یونایتد در فصل 07-2006 در رختکن
پاتریک اورا و رونالدو -  جشن قهرمانی منچستر یونایتد در فصل 07-2006 در رختکن
 جشن قهرمانی منچستر یونایتد در فصل 07-2006 در رختکن ، فردیناند و رونالدو
 جشن قهرمانی منچستر یونایتد در فصل 07-2006
بوسه ریو فردیناند بر جام قهرمانی منچستر یونایتد در فصل 07-2006
 جشن قهرمانی منچستر یونایتد در فصل 07-2006
فرگوسن عنوان مربی فصل لیگ برتر را هم بدست آورد
 جشن قهرمانی منچستر یونایتد در فصل 07-2006
رایان گیگز هفتمین قهرمانی اش با منچستر یونایتد را در کنار بچه هایش جشن گرفت
 جشن قهرمانی منچستر یونایتد در فصل 07-2006
فرگوسن  قهرمانی منچستر یونایتد در فصل 07-2006 را به شاگردانش تبریک می گوید
 جشن قهرمانی منچستر یونایتد در فصل 07-2006
 جشن قهرمانی منچستر یونایتد در فصل 07-2006
 جشن قهرمانی منچستر یونایتد در فصل 07-2006  ،جام دردستان گیگز و نویل
وین رونی جام قهرمانی منچستر یونایتد در فصل 07-2006 را بالای سر برد
اوله گونار سولسشائه در  جشن قهرمانی منچستر یونایتد در فصل 07-2006
 جشن قهرمانی منچستر یونایتد در فصل

مطالب مرتبط :

امضای ونگر پای حکم قهرمانی منچستر

UserName