• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • دوشنبه 1386/02/24
  • تاريخ :

 

بودجه آمریکا برای دخالت در ایران

 

وزیرامورخارجه آمریکا

 

 وزیرامورخارجه آمریکا دیروزدرجلسه استماع کمیته ارزیابی سنا درباره بودجه سال 2008 امورخارجی آمریکا, برای دخالت در ایران 109 میلیون دلار بودجه درخواست کرد .

 

  

این بودجه شامل 75 میلیون دلار برای حمایت اقتصادی از جامعه‌مدنی و طرح های حقوق بشر در ایران 20 , میلیون دلار برای‌برنامه فارسی رادیو آمریکا 1/8 ، میلیون دلار برای‌رادیو فردا و 5/5 میلیون دلار برای امور کنسولی می شود.

وی گفت: این مبالغ به ما اجازه می دهد برای اجرای یک طیف گسترده از برنامه های دموکراسی‌آموزشی وفرهنگی ونیز بهبود جریان آزاد اطلاعات به مردم ایران اقدام کنیم.

این در حالی است که دولت امریکا همچنین خواهان 668 میلیون دلار بودجه برای هیات حاکمه بنگاههای سخن پراکنی برای حمایت از برنامه های رادیویی تلویزیونی واینترنتی در سطح جهان از جمله در کره شمالی , ایران و کوبا نیز شده است.

رایس در این جلسه گفت:بوش برای امور خارجی شامل فعالیتهای‌وزارت امور خارجه و سایر آژانس های امور خارجه مجموعا 36/2 میلیارد دلار بودجه درخواست کرده است و 3/3 میلیارد دلار نیز بودجه اضافی جنگی 1/ ,37 میلیارد دلار کمک خارجی و 1/93 میلیارد دلار برای عملیات و نیازهای ضروری در افغانستان و عراق درخواست کرده‌است.

وی گفت: بوش اعتقاد دارد که امنیت آمریکا بستگی به همکاری‌نزدیک دیپلماسی چند جانبه تلاش توسعه‌ای وحمایت از حقوق بشر و نهادهای دموکراتیک دارد .

 

   

 

UserName