• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • شنبه 1386/02/22
  • تاريخ :

کمک 168 میلیاردی سیگاری ها به ورزش !

در آمد سال 85 ورزش از سیگاری ها 168 میلیارد تومان بوده است

از محل درآمد عوارض سیگار 63  سالن ورزشی چند منظوره در 30  استان كشور ساخته خواهد شد.

بالاخره مصرف سیگار با همه عوارض و مخاطراتش یک منفعت داشت و آن اختصاص بخشی از درآمد های آن به ورزش کشور است!!

 سال گذشته مبلغ 168 میلیارد ریال از محل عوارض فروش سیگار به منظور كمك به گسترش ورزش تامین شده كه قرار است این رقم  صرف احداث سالن های ورزشی شود.

محمد علی آبادی رئیس سازمان تربیت بدنی دستور داده 63  میلیارد ریال از این مبلغ امسال صرف احداث 63  سالن ورزشی در سراسر كشور شود.

 اردبیل و خراسان جنوبی با دریافت 6 میلیارد ریال از این بودجه بیشترین سهم را دارند و اغلب استان ها فقط  یک میلیارد ریال دریافت خواهند كرد.

همچنین از محل این اعتبارات 10  میلیارد ریال برای تكمیل ورزشگاه  زاهدان ، 4  میلیارد ریال برای تكمیل دهكده المپیك همدان ، 20 میلیارد ریال برای خرید زمین مجموعه ورزشی كرمانشاه ، 13/5  میلیارد ریال برای خرید زمین مجموعه های ورزشی اصفهان و 16  میلیارد ریال نیز برای مطالعه طرح دهكده های ورزشی شهرهای مشهد ، كرمان ، اصفهان ، شیراز ، اهواز ، تبریز ، تهران و  كرمانشاه اختصاص یافته است .

مطالب مرتبط :

قهرمانان سیگاری !

UserName