• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • شنبه 1388/07/25
  • تاريخ :

دترمینان خطی خط راست

دترمینان خطی خط راست

 توضیح:

در شکل بردار d و یک خط راست را می بینید که شما می توانید با حرکت دادن نقطه های آبی رنگ موجود در تصویر شکل را تغییر دهید.

فعالیت:

در شکل بالایی، نقطه ی P و  بردار d را جا به جا کنید. تغییرات به وجود آمده را ببینید.

1. چه رابطه ای میان نقطه ی P ، بردار d و خط راست وجود دارد؟

خط راستی که از نقطه ی ( 2-و5) می گذرد و موازی بردار ( 4و1-) است، را نشان دهید.

سپس؛ خط راست موازی با محور عرض ها که از نقطه ی ( 7,0) می گذرد، را در شکل نشان دهید.

حالا نگاهی به شکل پایینی بیاندازید.

 

برای دیدن محیط تعاملی، نرم افزار جاوا را از اینجا دریافت کنید.

 

محل قرار گرفتنP و d را طوری تغییر دهید که خط راست قرمز روی خط سبز، سپس روی آبی و نهایتاً روی زرد قرار بگیرد.

 این حالت دترمینان خطی نامیده می شود؛ یعنی خط راست از نقاطی ساخته شده، که از یک نقطه ی مشخص می گذرد و با بردار موازی خط راست، قابل تشخیص است، مانند مثال قبلی.

حالا با در نظر گرفتن تجربه های قبلی به این مسئله فکر کنید!

2. چند خط راست با دترمینان خطی (P,d) متناظر است؟

 با داشتن این خط راست، دترمینان های خطی مشابه را به دست آورید.

 

دریافت پاسخ

 

مسابقه ...

امتياز این سوال :
UserName