• تعداد بازديد :
  • شنبه 1382/08/10
  • تاريخ :

انتخاب داوران جشنواره تئاتر ماه


گروه فرهنگ و هنر: كار انتخاب 5 نفر از داوران جشنواره تئاتر ماه به هیأت مدیره خانه تئاتر واگذار شد.

در جلسه ستاد برگزاری جشنواره تئاتر ماه، با اعضای هیأت مدیره خانه تئاتر، ضمن توافق برای انتخاب 5 نفراز هیأت 7 نفره داوران جشنواره از سوی تئاتر، طرفین برای همكاری متقابل به منظور برگزاری سمینار «آسیب شناسی تئاتر امروز ایران» اعلام آمادگی كردند.

به گزارش ستاد خبری این جشنواره، در این سمینار كه در حاشیه جشنواره بر گزار می شود، 3  محور  تئاتر و اهمیت شغلی،  تئاتر و  نهادهایی كه  آن را  فراموش   كرده اند  و  تئاتر  و رسالت های  ایفا  نشده،  بررسی  می شود.  اولین  جشنواره  تئاتر  13 تا 19 دی ماه برگزار می شود.

UserName