• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 3265
 • سه شنبه 1386/2/18
 • تاريخ :

باتری لیمویی

لیمو

چکیده

آزمایش باتری های لیمویی را انجام دهید و به پرسش های زیر پاسخ دهید. اگر در پاسخ به پرسش ها با مشکل برخورد کردید، به مقالات مرتبط نگاهی بیندازید.

 

توضیح اولیه

برگه ی فعالیت آزمایش باتری لیمویی

 

 • یک سکه ی مسی را در یکی از برش هایی که در لیمو ایجاد کرده اید، فرو کنید.
 • میخ را نیز در برش دیگر فرو کنید، به طوری که میخ و سکه ی مسی با هم تماس نداشته باشند.
 • یک گیره به سکه وصل کنید و سر سیمی را که به گیره متصل است، به قطب مثبت ولت متر وصل کنید.
 • یک گیره به میخ وصل کنید و سر سیمی را که به گیره متصل است، به قطب منفی ولت متر وصل کنید.
 • با کمک ولت متر، ولتاژ را بخوانید.
 • با پیوستن به گرو ه های دیگر و استفاده از لیموهای آن ها، چند لیمو را به صورت سری به همان ولت متر وصل کنید. یعنی به جای آن که سر منفی ( میخ ) را به ولت متر وصل کنید، آن را به قطب مثبت ( سکه ) لیموی دیگر متصل کرده و سر منفی این لیمو ( لیموی دوم ) را به ولت متر متصل کنید. مشاهدات خود را یادداشت کنید.

 

اکنون به پرسش های زیر پاسخ دهید و در مورد پاسخ های خود با گروه های دیگر بحث کنید.

 

 1. ولتاژ باتری را بیان کنید، و قتی لیموها را به صورت سری به هم وصل کردید ولتاژ چه تغییری کرد؟
 2. لیمو، میخ و سکه ی مسی چه ویژگی هایی باید داشته باشند تا ولتاژ افزایش یابد؟
 3. لیمو، میخ و سکه ی مسی چه ویژگی هایی باید داشته باشند تا ولتاژ کاهش یابد؟
 4. آیا با باتری های لیمویی می توان یک لامپ را روشن کرد؟

مترجم: راضیه کریمی

باتری لیمویی

باتری لیمویی

برای این کار به مواد زیر نیاز داریم:
باتری میوه ای

باتری میوه ای

. دو لیمو ترش بردارید و آن ها را کمی فشار دهید. لیموها را باید آن قدر فشار دهید که بافت درون آن ها نرم شود، مواظب باشید که پوست آن ها پاره نشود. ( اگر لیمو ترش ندارید، می‌توانید دو لیوان بردارید و در آن ها مقداری آبلیمو یا نوشابه بریزید. )
الکتروشیمی

الکتروشیمی

در این درس با توجه به نقش الکترون در واکنش های شیمیایی، نحوه ی کار باتری ها توضیح داده می شود.از برگه فعالیت الکترونیکی دانش آموز برای راهنمایی آنها استفاده کنید. آزمایش باتری لیمویی را انجام دهید. پیش از آنلاین شدن دانش آموزان، برگه فعالیت باتری لیموی...
UserName