• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 2196
 • يکشنبه 1386/2/16
 • تاريخ :

بازدید مقام معظم رهبری از نمایشگاه بین‌المللی كتاب تهران

بازدید مقام معظم رهبری از نمایشگاه بین‌المللی كتاب تهران
بازدید مقام معظم رهبری از نمایشگاه بین‌المللی كتاب تهران
بازدید مقام معظم رهبری از نمایشگاه بین‌المللی كتاب تهران
بازدید مقام معظم رهبری از نمایشگاه بین‌المللی كتاب تهران
بازدید مقام معظم رهبری از نمایشگاه بین‌المللی كتاب تهران
بازدید مقام معظم رهبری از نمایشگاه بین‌المللی كتاب تهران
بازدید مقام معظم رهبری از نمایشگاه بین‌المللی كتاب تهران
بازدید مقام معظم رهبری از نمایشگاه بین‌المللی كتاب تهران
بازدید مقام معظم رهبری از نمایشگاه بین‌المللی كتاب تهران
بازدید مقام معظم رهبری از نمایشگاه بین‌المللی كتاب تهران
بازدید مقام معظم رهبری از نمایشگاه بین‌المللی كتاب تهران
بازدید مقام معظم رهبری از نمایشگاه بین‌المللی كتاب تهران
بازدید مقام معظم رهبری از نمایشگاه بین‌المللی كتاب تهران
بازدید مقام معظم رهبری از نمایشگاه بین‌المللی كتاب تهران
بازدید مقام معظم رهبری از نمایشگاه بین‌المللی كتاب تهران
بازدید مقام معظم رهبری از نمایشگاه بین‌المللی كتاب تهران
بازدید مقام معظم رهبری از نمایشگاه بین‌المللی كتاب تهران
بازدید مقام معظم رهبری از نمایشگاه بین‌المللی كتاب تهران
بازدید مقام معظم رهبری از نمایشگاه بین‌المللی كتاب تهران
بازدید مقام معظم رهبری از نمایشگاه بین‌المللی كتاب تهران
بازدید مقام معظم رهبری از نمایشگاه بین‌المللی كتاب تهران
بازدید مقام معظم رهبری از نمایشگاه بین‌المللی كتاب تهران
بازدید مقام معظم رهبری از نمایشگاه بین‌المللی كتاب تهران
بازدید مقام معظم رهبری از نمایشگاه بین‌المللی كتاب تهران

 

مطالب مرتبط :

اثر چاپ‌نشده‌ی سهراب سپهری

تحریم نمایشگاه كتاب تهران شكسته شد

كتاب‌های درسی 160 سال قبل در نمایشگاه كتاب

عکاس :  علیرضا صوت‌اكبر

UserName