• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • چهارشنبه 1386/02/12
  • تاريخ :

شهید مطهری و تهیه نقشه جامع علمی کشور

منزل شهید مطهری

پس از طرح مبحث ضرورت شکل گیری جنبش نرم افزاری تولید علم، مقام معظم رهبری در راستای حرکت و فعالیت منظم این جنبش بر ضرورت تهیه نقشه جامع علمی کشور تاکید کردند. عده ای گمان می کنند داشتن طرح و برنامه فقط برای پدیده های سیاسی، اقتصادی و نظامی ضروری است، در حالیکه ضرورت وجود طرح و نقشه شامل مسائل علمی نیز می شود.

کتاب «جنگ سرد فرهنگی» نوشته فرانسیس استونر ساندرس، نویسنده انگلیسی نشان می دهد که چگونه آمریکایی ها برای نقد علمی مارکسیسم در قالب کتب، مقالات و همایش های علمی و گسترش لیبرالیسم از همین طریق، سالها برنامه ریزی کرده و با سیاستگذاران در حوزه علم ،یک جنگ سردفرهنگی را به راه انداختند.

سالها پیش، شهید مطهری در مواجهه با مسائل اعتقادی و پاسخ گویی به شبهات و معرفی صحیح اسلام، مساله طراحی و طرح ریزی را در حوزه انتشارات دینی متذکر شدند. ایشان در ابتدای کتاب عدل الهی می نویسد:

 

 انتشارات مذهبی ما از نظر نظم، وضع نامطلوبی دارد. بگذریم از آثار و نوشته هایی که اساساً مضر و مایه ی بی آبرویی است، آثار و نوشته های مفید و سودمند ما نیز با برآورد قبلی نیست. یعنی بر اساس محاسبه ی احتیاجات و درجه بندی ضرورتها صورت نگرفته است، هر کسی به سلیقه ی خود آنچه را مفید می داند می نویسد و منتشر می کند. بسی مسائل ضروری و لازم که یک کتاب هم درباره ی آنها نوشته نشده است و بسی موضوعات که بیش از حد لازم کتابهایی درباره ی آنها نوشته شده است و هی پشت سر هم نوشته می شود.

از این نظر مانند کشوری هستیم که اقتصادش پایه ی اجتماعی ندارد. هر کس به سلیقه ی خود هر چه می خواهد تولید می کند و یا از خارج وارد می نماید، بدون آنکه یک نیروی حسابگر، آنها را رهبری کند و میزان تولید کالا یا وارد کردن کالا را بر طبق احتیاجات ضروری کشور، تحت کنترل در آورد. به عبارت دیگر همه چیز به دست «تصادف» سپرده شده است. بدیهی است که در چنین وضعی برخی کالاها بیش از حد لزوم و تقاضا عرضه می شود و بی مصرف می ماند و برخی کالاها به هیچ وجه در بازار یافت نمی شود.

اینکه راه علاج چیست، ساده است. هسته ی اولی این کار اصلاحی را همکاری و همفکری گروهی از اهل تالیف و تصنیف و مطالعه می تواند به وجود آورد.

ولی متاسفانه غالباً ما آن چنان شیفته و عاشق سلیقه ی خود هستیم که هر کدام فکر می کنیم تنها راه صحیح همان است که خود ما یافته ایم. من گاهی به برخی از اهل تالیف این پیشنهاد را عرضه کرده ام، اما آنها بجای استقبال، رنجیده شده اند و این را نوعی تخطئه ی سلیقه ی خود تلقی کرده اند.

این بنده هرگز مدعی نیست که موضوعاتی که خودش انتخاب کرده و درباره ی آنها قلمفرسایی کرده است،لازمترین موضوعات بوده است. تنها چیزی که ادعا دارد این است که به حسب تشخیص خودش از این اصل تجاوز نکرده که تا حدی که برایش مقدور است در مسائل اسلامی «عقده گشایی» کند و حتی الامکان حقایق اسلامی را آن چنان که هست ارائه دهد، فرضاً نمی تواند جلوی انحرافات عملی را بگیرد، باری حتی الامکان با انحرافات فکری مبارزه نماید و مخصوصاً مسائلی را که دستاویز مخالفان اسلام است روشن کند و در این جهت، الاهمُّ فالاهمّ را- لااقل به تشخیص خود- رعایت کرده است.

 

 

امروز پس از گذشت سالها، این سخنان شهید مطهری برای ما ضروری تر به نظر می رسد. البته امروز با توجه به خواسته مقام معظم رهبری تهیه نقشه جامع، تنها شامل مسائل مذهبی نمی شود و تمامی رشته های علمی اعم از علوم طبیعی و علوم انسانی را در برمی گیرد.

امید است دست اندرکاران تهیه نقشه جامع علمی کشور هر چه زودتر به تحقق این مهم مبادرت ورزند.

 

UserName