• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • سه شنبه 1382/08/06
  • تاريخ :

خوشبختی را در خانه بیابیم ( قسمت دوم )

زنان امروز، در صحنه های مختلف اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی و فرهنگی حضور دارند؛ گروهی از آنان در شهرها و روستا ها ، مسئولیت های متعدد و با اهمیتی را در خانه پذیرفته اند. آنها بنای خانواده را در كنار همسر خود پی می ریزند و با پرورش فرزندانی شایسته و آگاه ، طرحی نوین از فردایی روشن و امید بخش رسم می كنند، طرحی كه پایه و اساس جامعه فردا را تشكیل می دهد . مادران درشرایطی كه لازم است پدر خانواده به منظور تأمین مایحتاج و آسایش همسر و فرزندان خود ، ساعت های بیشتری را در خارج ازخانه سپری كند، به وضعیت جسمی ، آموزشی واخلاقی فرزندان رسیدگی می كنند . علاوه براین ، مراقبت از پدر خانواده نیز از وظایف مهم آنان به شمار می رود و به این ترتیب در سایه چتری كه گسترانیده اند ، عشق ، امنیت و آرامش را به همسر و فرزندان عرضه می دارند.

تنوع و تعدد مشاغل و مسئولیت هایی كه بر عهده مادران خانه دار است گاهی سبب می شود كه احسا س عدم رضایت ، یأس، كسالت و خستگی برآنها چیره شده و از توانشان بكاهد ، به حد ی كه آرزو می كنند كه ای كاش می توانستند فقط برای چند ساعت از شرایط و محیطی كه در آن قرار دارند و كارها ی یكنواخت روزانه به دور باشند .

به دلیل اهمیت نقش مادران لازم است كه نیازهای مختلف آنها از جمله نیازهای روحی و عاطفی ، مورد توجه قرار گیرد. به همین منظور در این نوشته ها و شماره های بعدی ، راهنمایی و توصیه هایی خطاب به مادران ارائه می گردد تا بتوانند از دشواری های شغل خانه داری كاسته و توانا یی های خود را به بهترین و مناسبترین شكل به كار گیرند.

بیشتر مادران خانه دار، خانه داری را شغل پر زحمت و یكنواختی می دانند كه كمتر مورد توجه و قدردانی قرار می گیرد . برای اهمیت بخشیدن به شغل خانه داری نخستین گامها باید به وسیله خود مادران خانه داربرداشته شود . اغلب زنان خانه دار از این كه خود را " خانه دار" معرفی كنند شرم دارند ، به ویژه زمانی كه از تحصیلات عالی بر خوردار باشند! آنها گمان می كنند كه تمام تلاش هایی كه برای فراگیری علم كرده اند ، تلف شده است و دیگر كاربردی ندارد. در حالی كه چه جایگاهی می تواند ارزشمند تر و مهمتر از خانواده برای ارائه دانسته ها و تجربیات مادران متصور شود؟ آنها می توانند بهترین معلم و سرمشق فرزندان خود باشند. آیا پرورش فرزندان در هزاره سوم به آگاهی و دانش نیاز ندارد؟ مسلم است كه هر قدر مادران از دانش بیشتری بر خوردار باشند ، پاسخ های دقیق تر و صحیح تری به پرسشهای متعدد فرزندان خود خواهند داد.

متأسفانه این نگرش نسبت به ارزش وظایف مادران خانه دار وجود دارد و دختران جوان را از ادامه تحصیل در سطوح عالی باز می دارد ، چرا كه گمان می كنند اگر قراراست روزی به خانه داری و مراقبت از فرزندان بپردازند ، پس الزامی برای تكمیل تحصیل و حتی فراگیری علم وجود ندارد. درصورتی كه " فراگیری " از نیازهای بشر است و باید به آن پاسخ داد. البته " فراگیری " فقط به دانش اندوزی محدود نمی شود بلكه مهارت های گوناگون و تازه ای را كه با وظایف مادران خانه دار ارتباط  دارد می توان آموخت و در زندگی به كار برد. به طور مثال ، یك مادر، همان طور كه باید با روانشناسی ، مراحل رشد و تكامل كودك آشنایی داشته باشد، باید بتواند در هنگام  بروز بیماری ، پرستاری خوب و آگاه باشد ، فنون آشپزی را بشناسد و تا حدودی از علم تغذیه اطلاع داشته باشد، از مسائل مالی باخبر باشد ، از هنر زیبا سازی محیط زندگی خود برخوردار باشد و بتواند برای همسر خود نیز مشاور، دوست و همراه خوبی باشد...

بنابراین ، افزایش آگاهی و دانش مادران در زمینه های گوناگون می  تواند بر قابلیت آنها بیفزاید .

اگر در خصوص این موضوع سوالی داشتید، به مشاوره تبیان مراجعه نمایید .
UserName