• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • جمعه 1386/02/07
  • تاريخ :

امروزدرتاریخ(7اردیبهشت86)

امروز ، هفتم اردیبهشت ماه 1386 هجری شمسی ، برابراست با 9 ربیع الثانی 1428 هجری قمری و 27 آوریل 2007 میلادی . رویدادهای مهمی که در طول تاریخ ، درچنین روزی ، بوقوع پیوسته از این قرارند:

 

***

شورش سرداران ایرانی بر ضد خسروپرویز ، شاه ساسانی

1379 سال پیش درچنین روزی در سال628میلادی ، شورش سرداران ایرانی ضد خودكامگی خسروپرویزشاه ساسانی آغازشد.

 دردوران حكومت خسروپرویز جنگ میان ایرانیان و هراكلیوس امپراتورروم شرقی روی داد كه با پیروزی ایرانیان پایان یافت.

 اما هراكلیوس یا هِرقِل برای جبران این شكست بعد ازعبورازتنگه داردانل و فتح همه سرزمینهای منطقه به ایران حمله كرد. او سرانجام دردستگرد با خسروپرویزروبروشد و او را شكست داد.

 خسرو پرویزبعد ازاین شكست فراركرد همین امرموجب شورش مردم تیسفون شد كه درنتیجه این شورش حكومت خسروپرویزبه پایان رسید و متعاقب آن وی را زندانی كردند و كشتند.

***

توسیدیدس نخستین خبر نگار صحنه های جنگ

2437 سال پیش در چنین روزی در سال 430 پیش از میلاد ، « توسیدس Thucydides» نخستین خبر نگار صحنه های جنگ و اولین مورخی كه در نوشتن تاریخ روش علمی بكار برد و در هر دو مورد حتی یك گام از چارچوب بی طرفی خارج نشد بخش اول كتاب خود « جنگ پلوپونز » را به پایان برد.

مصریان در یكصدمین سال حكومت ایرانیان بر آنان، در پرداخت مالیات به حكمران ایرانى مصر تعلل مى كردند و این تعلل كه به تدریج عمومیت یافته بود سوءظن حكمران را برانگیخته بود و در این زمینه دست به بررسى گسترده زده بود. نتیجه این تحقیقات حكمران را به این نتیجه رساند كه محرك مصریان در این نافرمانى و كارشكنی، آتنى ها هستند كه با دولت ایران به دلیل حمایت از اسپارتى ها دشمنى دارند.

آتنى ها از دیر زمان با مصریان داد و ستد داشتند و با كشتى هاى خود به بنادر مصر رفت و آمد مى كردند. به علاوه، مصر داراى جوامع كوچك آتنى بود. در آن زمان میان اسپارت و آتن جنگ بود و دولت ایران با كمك مالی، ارسال اسلحه، تداركات و كشتى از اسپارتى ها حمایت مى كرد و سرانجام همین كمك ها باعث پیروزى اسپارت شد. این جنگ ها كه سال ها طول كشید، در تاریخ به «جنگ هاى پلوپونز» معروفند كه «توسیدس» مورخ، گزارشگر عینى این جنگ ها بود و تحت همین عنوان تاریخ مشهور خود را نوشت.

 وی با این كه افسر داوطلب ارتش آتن بود كه با اسپارت می جنگید جز حقیقت چیزی ننوشت ــ كاری كه مخصوصا ازقرن 20 نادیده گرفته شده است ، زیرا كه رسانه های یك كشور از جمله كتاب در كنار ارتش قرار داده شده اند و از عوامل دفاع یك ملت به شمار می آیند. توسیدس جنگ را بزرگترین برهم خوردگی یك نظم می داند.

توسیدس نوشته است : آن چه را كه نوشته ام ، خودم به چشم دیده و لمس كرده ام و یا این كه از دست اول و منابع موثق شنیده ام و هنگام نوشتن احساس و عواطف را كنار گذارده ام تا گزافه گویی نشود و حقیقتی از قلم نیافتد .

    برپایه عقاید توسیدیدس این تعریف برتاریخ نوشته شده است: « تاریخ » دانش بررسی انسان است كه چه كرده است ، علل رویدادها و اعمال، و نتایج آنها چه بوده است ، چه تجربه ای به دست آمده ، چه كسانی از این تجربه استفاده كرده و چه گروهی آنهارا بكار نبرده اند.

***.

کشته شدن فردیناند ماژلان

 

کشته شدن فردیناند ماژلان

486 سال پیش در چنین روزی در سال 1521 میلادی ، فردیناند ماژلان دریانورد اروپایی كه نام پاسیفیك را بر بزرگترین بدنه آبی جهان گذارد در حالى كه سه چهارم از سفر خود را به دور دنیا به پایان رسانده بود، در خلال یك جنگ قبیله اى در جزیره ماكتان _ از جزایر فیلیپین _ كشته شد.

ناوگان ماژلان در كنار جزیره سبى (Ceby) لنگر انداختند و ماژلان به دیدار رئیس محلى جزیره رفت و آنجا بود كه رئیس محلى جزیره كه به تازگى به دین مسیحیت گرویده بود ماژلان را متقاعد كرد كه در جنگ با قبیله رقیب كه در همسایگى شان زندگى مى كردند او را یارى كند. متعاقباً نبردى بین دو قبیله درگرفت و ماژلان مورد اصابت یك تیر زهرآلود قرار گرفت و در حالى كه همراهانش را در حال عقب نشینى مى نگریست جان سپرد. 

 وی در (سابروسا)ی‌ پرتغال‌ درخانواده‌ای‌ اشرافی‌ چشم‌ به‌ جهان‌ گشود. اوتاسن‌ 10 سالگی‌ در اوج‌ خوشبختی‌ به‌ سرمی‌برد. اما گویی‌ روی‌ خوش‌ زندگی‌ با او یار نبودو والدینش‌ بر اثر یك‌ بیماری‌ مسری‌ در گذشتند واو را تنها گذاشتند.

ماژلان‌ 10 ساله‌ مجبور شد به‌ لیسبون‌ نزد برادرش‌ برود و در دربار (شاه‌ جان‌ دوم‌) و (ملكه‌الئونورا) به‌ عنوان‌ پیشخدمت‌ مشغول‌ به‌ كار شود.

ماژلان‌ علاقه‌ زیادی‌ به‌ تحصیل‌ علم‌ و كنكاش‌در نجوم‌ و جغرافیا داشت‌، لذا در اوقات‌ فراغتش‌به‌ همراه‌ پسرعموی‌ خود (فرانسیسكو سرانو) به‌تحصیل‌ در رشته‌ جغرافیا و ستاره‌شناسی‌ پرداخت‌.

وی‌ در سال‌ 1496 توانست‌ مدرك‌ پایان‌تحصیلی‌ را كه‌ آن‌ زمان‌ (سلحشوری‌) نام‌ داشت‌را دریافت‌ كند. وی‌ بیست‌ ساله‌ بود كه‌ پا به‌ دریاگذاشت‌.

او و همراهانش نخستین اروپاییان بودند كه راه عبور از اقیانوس اطلس به اقیانوس آرام را به دست آوردند كه بر تنگه مربوط ( منتهی الیه قاره آمریكا ) نام ماژلان گذاشته شده است.

در واقع‌ نام‌ (پاسیفیك‌) كه‌ در زبان‌یونانی‌ یعنی‌ (آرامش‌) توسط (ماژلان‌) بر روی‌این‌ اقیانوس‌ گذاشته‌ شد. زیرا این‌ اقیانوس‌ بیش‌از حد آرام‌ و ساكت‌ بود .

 او وهمراهانش همچنین نخستین اروپاییان بشمار می روند كه عرض اقیانوس آرام را طی كردند و گروهی از همراهان ماژلان در همین سفر كره زمین را با كشتی دور زدند.

***

تولد ادوارد گیبون

270 سال پیش در چنین روزی در سال 1737 میلادی ،  ادوارد گیبون Gibbon، مردی كه تاریخ انحطاط و زوال امپراتوری روم را نوشت، به دنیا آمد.

 این كتاب كه در چند جلد در دهه های آخر قرن 18 نوشته شده مخصوصا فصول 15 و 16 آن همواره مورد توجه دولتمردان و سیاستمداران بوده است ، زیرا درسهای جالبی از آن به دست می آید. وی در طول سالهای اقامت خود در فرانسه از معاشران روشنفكران این كشور و از جمله ولتر بود.

***

تولدهربرت اسپنسر ، اندیشمند انگلیسی

 

تولدهربرت اسپنسر

187 سال پیش در چنین روزی در سال 1820 میلادی ، هربرت اسپنسر اندیشمند انگلیسی در شهر صنعتی، گرفته و غمبار دربی انگلیس زاده شد  و تا سال 1903 زندگی كرد.

اسپنسر آدمی منطقی و جدی و از خیالات شاعرانه به کلی دور بود. اهل ذوق نبود و شور و عشق نداشت و تاهل نیز اختیار نکرد و به ثروت نیز اعتنایی نداشت.

از کتاب‌های او می‌توان مبادی اولیه اصول شناخت زندگی – اصول روانشناسی – اصول علوم اجتماعی اصول اخلاق را نام برد.

در قرن نوزدهم بعضی از فلاسفه مانند هربرت اسپنسر انگلیسی پایه تحقیقات فلسفی خود را اصل تکامل قرار داده‏اند .

وی قانون اعظم تكامل (فرآیند تكامل اجتماعی) را حركت از ”سادگی“ به سمت ”پیچیدگی“,‌ یا از ”وحدت“ به ”كثرت“ می‌داند. به نظر او جامعه انسانی با گذشت زمان ”از توحش به تمدن و طی مراحل خاصی به وضعیت كنونی رسیده است و به‌طوركلی جوامع انسانی دارای روحیه ستیزه‌جویی و جنگ‌طلبی هستند و تنها از طریق تفوق صنعت,‌ روحیه آرامش بر جامعه حكمرفرما خواهد شد“.

پل فولکیه در کتاب فلسفه عمومی یا ما بعد الطبیعه می‏گوید : به نظر اسپنسر تطور عبارت است از تغیری که بدان مجموعه‏ای از امور متجانس به نامتجانس یا اموری که عدم تجانس آنها کمتر است به اموری که عدم تجانس آنها بیشتر است تبدل پیدا کند حصول و وقوع این تطور نیز خود تابع دو مرحله است‏یکی مرحله فرق و تفصیل و دیگر مرحله جمع یا اجمال مثلا پرتپلاسم نامتفرق یعنی متجانس که اجزای آن با هم پیوستگی ندارد به حیوان پستاندار که از اعضای متعددی با تعقد و اندماج زیاد فرق و تفصیل تقدم پیدا کرده است و این اعضا با هم سخت پیوستگی دارند جمع و اجمال تطور حاصل می‏کند همچنین یک جامعه را تطور یافته وقتی گوئیم که اعضای این جامعه بالنسبه به اعضای یک جامعه ابتدائی در همان حال که دارای فرق بیشتر از یکدیگر به واسطه تقسیم کار مثلا هستند پیوستگی بیشتر هم با یکدیگر دارند بازگشت به نا پیوستگی ابتدائی به نام انحلال یا اضمحلال یا فسخ جمع و اجمال خوانده شده است و نیز برای تعیین همین حرکت رجعی به سوی امر متجانس است که استاد لالاند تعبیر تطور انطوائی را پیشنهاد کرده است .

***

درگذشت آیت الله نهاوندی

124 سال پیش در چنین روزی در سال 1304 ه ق ، آیت الله میرزا عبدالرحیم نهاوندی از بر جسته ترین فقهای تشیع دیده از جهان فروبست .

وی یکی از بزرگترین استادان در حوزه علوم اسلامی نظیر فقه و اصول بود . او علاوه بر تربیت شاگردان بسیار، کتب زیادی نیز به رشته تحریر در آورده است . مقبره  وی در حرم حضرت معصومه در قم واقع است .

***

ورود نظامیان روس به تبریز

98 سال پیش در چنین روزی در سال 1909 میلادی ، چند واحد ارتش روسیه به بهانه محافظت از جان و مال خارجیان مقیم تبریز وارد این شهر شدند و در امور آذربایجان به مداخله پرداختند.

 روسیه و انگلستان ایران را طبق موافقتنامه اوت 1907 سن پترزبورگ میان خود به دو منطقه نفوذ تقسیم كرده بودند و بنابراین ، به زعم آن دو دولت فرستادن نیرو به ایران كاری خلاف قاعده نبود!. 

***

دستور رضا شاه مبنی بر تعطیلی موقت فرهنگستان زبان

69 سال پیش در چنین روزی در سال 1317 ه.ش ، رضاشاه باخشم فراوان فرهنگستان ایران را كه از عمر آن درست 3 سال می گذشت به دلیل تنبلی اعضاء كه هركدام مشاغل دیگر داشتند تعطیل كرد و دو هفته بعد ( 21 اردیبهشت ) فرهنگستان تازه ای به ریاست وزیر فرهنگ و 24 عضو ثابت ایجاد كرد.

 وظایف فرهنگستان قراردادن واژه های فارسی به جای كلمات خارجی در زبان ملی ما و ساختن واژه های تاره پارسی با استفاده از ریشه های فارسی و پسوند و پیشوند بود كه تا حد زیاد موفق به انجام این مهم شد.

متأسفانه فضل‌فروشان كم مایه در این مؤسسه جای گرفتند و قبل از هرچیز به دشمنی با زبان عربی پرداختند و سعی كردند كه واژه‌های نامأنوس را جایگزین واژه‌های عربی سازند. یكی از كسانی كه به مخالفت با این شیوة واژه‌سازی پرداخت علامه محمد قزوینی بود.

 دكتر عباس اقبال پس از مرگ وی در این باره نوشت:

«درجه حساسیت و تعصب او نسبت به سلامت املاء و انشای فارسی تا آن اندازه بود كه گاهی واقعاً برای یك املای غلط یا یك نوشتة نادرست كه از یكی از معاشرین یا دوستان خود می‌دید یا به كلی از او می‌بریدو یا به او اولتیماتومی در این باب می‌داد و اصلاح املاء و انشاء غلط و ترك این روش ناپسند را جدّاً از او خواستار می‌شد. به همین نظر، نسبت به فرهنگستان ایران هیچگونه ارادتی نداشت و كار لغت‌تراشی و تبدیل كلمات مأنوس و مفهوم را به لغات ساختگی یا مهجور از جانب اعضای آن سخت زشت می‌شمرد و بسیار تعجب می‌كرد كه چگونه جمعی كه خود اهل فضل و كمالند، راضی به ارتكاب چنین عمل ناصوابی می‌شوند و غالب اوقات رعایت مصالح روز، ایشان را از دفاع حق و حقیقت باز می‌دارد. آن مرحوم اختیار این روش را ناشی از دو چیز می‌دانست: یكی آنكه غالب اعضای فرهنگستان ما از دنیا و وضع كار این قبیل انجمنها در ممالك متمدنه بی‌خبرند؛ دیگر آنكه با وجود مهارت در رشته‌های مختلف، غالباً به زبان و ادبیات فارسی وعربی چنانكه باید آشنایی ندارند و این جمله را هم جاهلانه از قیاس لغات و ادبیات السنة اروپایی می‌دانند.»

عباس اقبال آنگاه حكایتی در این مورد از علامه قزوینی نقل می‌كند:

«به خاطر دارم كه روزی در حضور آن مرحوم (محمد قزوینی) در فرهنگستان بودم. مرحوم فروغی از یكی از فضلا املای لغتی را پرسید كه به «صاد» صحیح است یا به «سین»؟ او گفت: هر طور كه حضرت اشرف بفرمایند! مرحوم قزوینی بقدری از این مجامله عصبانی شد كه مافوق نداشت و همیشه با كمال تعجب  می‌گفت: آیا ممكن است انسان برای خاطر مصلحت وقت و خوش آمد حضرت اشرف، املای لغتی را هر وقت به شكلی بنویسد؟»

استقلال سیرالئون

46 سال پیش در چنین روزی در سال 1961 میلادی ، کشورسیرالئون از  انگلستان مستقل شد و به استقلال کامل دست یافت .

سیرالئون در غرب افریقا و در ساحل شرقی اطلس بین کشورهای گینه و لیبریا قرار دارد. مساحت آن به 71740 کیلومتر مربع بالغ می‏گردد. منطقه باریک ساحلی غربی سیرالئون از جلگه‏های پست‏شنی تشکیل یافته که کوههای کم ارتفاع پراکنده‏ای این ناحیه را از فلات داخلی جدا می‏کند. در فلات نسبتا مرتفع داخلی دره‏های متعدد نسبتا ژرفی مشاهده می‏شود. کوههای شرقی آن حداکثر 1948 متر ارتفاع دارند. آب و هوای آن استوایی و گرم و مرطوب است و متوسط دما به 21 درجه سانتی گراد می‏رسد.

مردم سیرالئون از نژاد سیاه بوده و 60% آن از تیره‏های تمنه و منده می‏باشند. با وجودی كه اراضی كشاورزی آن، چندان حاصلخیز نیست؛ اما بیشتر جمعیت كشور به زراعت اشتغال دارند.  مهمترین محصول زراعی آن برنج است که تولید سالانه آن به نیم‏میلیون تن در سال بالغ می‏گردد ولی پایه اقتصاد آن بر استخراج منابع معدنی استوار است. این کشور دومین تولید کننده الماس صنعتی و هشتمین تولید کننده الماس زینتی در دنیا می‏باشد. طلا و سنگ آهن هم در آن تولید می‏شود.

***

 به حکومت رسیدن نورمحمد تَرَكی ، درافغانستان

29سال پیش درچنین روزی در سال1357ه.ش ، نورمحمد تَرَكی با كودتای ماركسیستی درافغانستان حكومت را بدست گرفت.

 تركی دراین كودتا داوودخان داماد محمد ظاهرشاه را به قتل رساند. چندی بعد حَفیظُ الله امین برضدّ تَرَكی كودتا كرد و به جای او برمسند قدرت درافغانستان تكیه زد.

 افغانستان به سبب بی ثباتی سیاسی- اجتماعی مداوم، دچاراین كودتاها بود بطوریكه حفیظ الله امین هم با كودتای بَبرَك كارمَل ازكاربركنارشد.

كارمل كه ازحمایت شوروی سابق نیزبرخورداربود حكومت افغانستان را قبضه كرد. او درسال1365هجری شمسی علاوه برداشتن سمت ریاست جمهوری افغانستان دبیركل حزب دمكراتیك خلق نیزبود اما محمد نجیب الله جانشین او شد و سرانجام پس ازسقوط دولت نجیب، گروههای مختلف افغان روی كارآمدند.

 بدین ترتیب جامعه افغانستان دچاربی ثباتی و نابسامانی شدید سیاسی، اجتماعی و اقتصادی شد و مردم این كشورسالها دربدترین وضعیّت زندگی كردند. سرانجام آرامش به خود دید و دولتی اسلامی دراین كشورروی كارآمد. اكنون مردم افغانستان دوران سازندگی كشورشان را آغازكرده اند.

***

درگذشت آیت الله حاج شیخ محمد حسین حجة الاسلامی بهاری

16سال پیش درچنین روزی در سال 1370ه.ش ،  آیت الله حاج شیخ محمد حسین حجة الاسلامی بهاری بدرود حیات گفت.

 آیت الله بهاری در24سالگی به مقام شامخ اجتهاد رسید. آیت الله بهاری تألیف بسیاری دارد كه بیشترآنها دردانشگاه مشهد موجود است و مورد استفاده دانشجویان قرارمی گیرد.

***

درگذشت دكترحسینعلی هِرَوی

14سال پیش درچنین روزی در سال1372ه.ش ، دكترحسینعلی هِرَوی ازاستادان و محققان پرآوازه زبان و ادبیات فارسی بدرود حیات گفت.

شهرت دكترهروی بیشتربه سبب حافظ شناسی ایشان است و این محقق ارجمند دراین زمینه كتابی در4جلد منتشرساخته است. این كتاب ارزشمند حاصل15سال فعالیت و تحقیق مستمردكترهروی است.

***

منایع :

1- مهر

2- صداوسیما

3- روزنامک

4- ویکی پدیا

5- سایت هوزا

6- سایت شبکه آموزش سیما

7 سایت اندیشگاه شریف

8- سایت دوران

9- مجله خانواده سبز

10- روزنامه شرق

11- روزنامه همشهری

  

UserName